Výzkum se zaměřil na působení prolaktinu a oxytocinu, které se dostávají do krevního oběhu ženy při jejím orgasmu. Uvolňování těchto hormonů před 60 až 65 miliony let mělo svou roli při ovulaci žen a oplodnění vajíčka ve vhodnou chvíli.

Poté šel vývoj k pravidelné ovulaci a orgasmus se stal pro reprodukci zbytečný, vysvětlili Gunter Wagner a Alison Richard z Yaleovy univerzity. "Noha pro chůzi, nos pro čich, oči pro vidění. O funkci těchto orgánů není zvláštních pochyb. Ale kromě hypotézy, že slast je vnímána jako samostatné uspokojivé završení, ženský orgasmus oproti mužskému neurčuje žádnou reprodukční funkci. Ženy, jak je tomu i u jiných savců, mají měsíční (ovulační) cyklus, který nijak nesouvisí s rozkoší," citují listy ze závěrů vědeckého týmu.

Vědci věří, že ženský orgasmus sice již neslouží reprodukci, ale může mít jiné funkce. "Hodně se debatuje o tom, zda ženský orgasmus může mít jiné funkce, například posilování citového pouta. Nelze tedy vyloučit, že tento vývoj umožnil vzniknout jiným funkcím poté, co se ztratila reproduktivní funkce ženského orgasmu," řekla novinářům jedna z vědkyň.