Štítek Reklama

Interpreti Chaozz Diskografie P.E.S. Tam U Nás

Chaozz - Tam U Nás

Více interpretů jako tento

P.E.S.

Text písničky

Slunce svítí a to nám staèí,
Pøipravte se všichni k dnešnímu maèi,
Èas tlaèí, golfisti útoèí,
Je èas vstát a podívat se pravdì do oèí,
Tohle høištì patøí nám,
A naše zùstane, to vám povídám,
Žádnej pán v bílejch rukavièkách,
Nebude nám øíkat, kde si máme hrát,
Svišti stát !, deme norovat,
Jamky nièit, schválnì, kdo pak bude bodovat,
Musíme bojovat a ukázat jim,
Že na tomhle trávníku vládneme my !

Svišti na golfovym høišti
Svišti na golfovym høišti
Svišti na golfovym høišti
My nebereme zajatce, tim si buïte jistý! (2x)

To se jim to chodí od jamky k jamce,
Když nemaj nic v hlavì, ale zato v bance,
To my máme jenom svý gramce
A mikrofón, a nájem platíme mamce,
Svùj míèek si koulí pøed sebou dál,
A tráva žloutne tam, kde pøedtim stál,
Král, poøád má po ruce svý hole,
Kdyby došli slova a moh rozdìlit si pole,
Ale neví, co se dìje tady dole,
Armáda svišù teï vymìní si role,
Ty vole, nastal èas ukázat jim,
Že na tomhle trávníku vládneme my !

Svišti na golfovym høišti
Svišti na golfovym høišti
Svišti na golfovym høišti
My nebereme zajatce, tim si buïte jistý! (2x)

Nejdøív zaujmout postoj k míèku,
Zmìøit si dráhu a správnou výšku,
Pak zkontrolovat odkud vítr fouká,
Nápøah, bum ! a už jen kouká,
Kouká, jak puk, kam míèek dopadne,
Jestli se netrefí nìco ho napadne,
Správnì!, napadnem ho my !,
Bez varování ze zálohy,
Staò se už koneènì to, co má stát se,
Ukážem golfistùm, kdo je tu vládce,
Na tomhle obrovskym kulatym høišti,
My 'sme mistøi !,
My všichni . . .

Svišti na golfovym høišti
Svišti na golfovym høišti
Svišti na golfovym høišti
My nebereme zajatce, tim si buïte jistý! (2x)

Tam U Nás (03:28)
    Audio & video
    iStyle
    Štítek Reklama