Štítek Reklama

Interpreti Lucie Diskografie The Best Of Daniela

Lucie - Daniela

Více interpretů jako tento

The Best Of

motiv alba
 1. Černý Andělé
 2. Krav A R´n´ R
 3. Ona Ví
 4. Zakousnutej Do Tebe
 5. Dal Bych Ti Co Chces
 6. Klobouk Ve Křoví
 7. Všechno Ti Dávám
 8. Lucíja
 9. Daniela
 10. Pohyby
 11. Lovec, Střelec , Doktor & Vědec
 12. ŠRouby Do Hlavy
 13. Oheň
 14. Zkamenělý Dítě
 15. Pod Měděným Nebem
 16. Šťastnej Chlap
 17. Vyčůrat, Pomodlit, Spát..
 18. Mít Tě Sám
 19. Hvězda
 20. Rouháš Se Bohům
 21. Laura
 22. Až Tě Potkám
 23. Lucie
 24. Sen
 • Rádio interpreta
 • Rok vydání: 2009
 • Žánry: Božkov, České hity, Dámská jízda, České hity 2000's, Český Rock, Jízda autem, K vaření, Nostalgická, Pánská jízda, Ploužáky, Hymny táboráků, Pro Lucii, Rock, Rock Běhání, Romantická, Sexy, Lovesongy, Zlomená srdce
 • Vydavatelství: Universal Music
Text písničky

Letím jsem letadlo vítr polykám
Pøikládám do ohnì uhlí a mour
Plameny vdechuji v žáru poèítá
Obìti neviny inkvizitor

Víš, dávno jsem ti øek', že v noci pod platanem
Zapálím ohnì potmì nezùstanem
Víš, plamen zahøeje tvé bílé zkøehlé
tìlo
Potom nasytíš mne zplna Danielo

Køídla a plameny divoká vøetena
Odhal své prameny studánko èistá
Hoøící perutì rytíøe bez jména
Za bouøe otevøi lodi mé pøístav

Letím jsem letadlo v bouøi procitám
Dobývám zahrady plodù a her
Opojným nektarem ústa zalykám
Køídla mám z vosku a holubích per

Víš, dávno jsem ti øek', že vzývám hromobití
Tvou holubici potmì do ruk chytím
Platanový kmen už tiskne tvoje èelo
Tak napoj mne má køehká Danielo

Køídla a plameny divoká vøetena
Odhal své prameny studánko èistá
Hoøící perutì rytíøe bez jména
Za bouøe otevøi lodi mé pøístav

Víš, dávno jsem ti øek', že vzývám hromobití
Tvou holubici potmì do ruk chytím
Platanový kmen už tiskne tvoje èelo
Tak napoj mne má køehká Danielo

Køídla a plameny divoká vøetena
Odhal své prameny studánko èistá
Hoøící perutì rytíøe bez jména
Za bouøe otevøi lodi mé pøístav

Daniela (04:26)
  iStyle
  Štítek Reklama