5 příběhů ze židovské čtvrti: Tančící Židovka, O mrtvých dětech, O bludném varhaníkovi…

Redakce

Pražská čtvrt Josefov nacházející se u Vltavy, obklopena Starým městem, je jinak také známá jako čtvrť židovská. Je s ní spojeno mnoho tajemných historek. Možná pravdivých, možná fiktivních. Kdo ví? Tady jsou některé z nich.

  1. O nevěstě ze Zlaté ulice.  Dle pověsti ¨kdysi žila Židovka Hannina, která moc toužila po lásce. Pro svou lásku – milence Vodníka se vrhla do Vltavy, aby jej následovala do vodního světa. Při porodu jejich syna jim pomáhala porodní bába, která jako odměnu dostala uhlí, které se na břehu proměnilo ve zlato.
  2. O bludném varhaníkovi. Před dávnými dobami žil prý Žid, který se dal na katolickou víru a později se stal kaplanem u sv. Víta. Když nadešla jeho poslední hodina, přál si spočinout na Starém židovském hřbitově, aby mohl ležet vedle své někdejší milenky. Splnilo se mu to, aIe za svou náboženskou nestálost musel každý den o jedenácté hodině vstát z hrobu a jít na vltavský břeh, kde na něj čekal kostlivec. Ten jej v loďce převezl na Malou Stranu, kde hrál tklivé písně na varhany a kostlivec u toho šlapal měchy.
  3. Nešťastný obchod. V Emauzském klášteře žil mnich, který moc prahl po světském životě. Potřeboval k tomu ale větší  množství peněz. Žid mu slíbil peníze, ale na oplátku za to vyžadoval nejsvětější svátost oltářní, kterou chtěl použít na čáry a kejkle proti svým nepřátelům. Domluvili se, ale jejich rozmluvu slyšel jeden z dalších mnichů kláštera. Spolu s ostatními  řeholníky mnicha zajali a předali soudu. Mnicha sťali na klášterním nádvoří a Žid byl rozčtvrcen a upálen na hranici. Oba prý chodí a straší na starých schodech kousek od chrámu sv. Kosmy a Damiána.
  4. Tančící Židovka. V dřívějších dobách stál na pražském Ozerově nevěstinec U desíti panen, kam se sjíždělo mnoho pánů z okolí. Na Veliký pátek se tam jednou konala sodoma, jakou si jen málokdo uměl přestavit. Nejvíce vyváděla nádherná Židovka. Vtom vstoupila do domu postava v kápi a Židovku vyhnala na ulici se slovy: „Tancuj-bezbožnice-tancuj až do soudného dne!” Spanilá dívka tak byla prokleta a od té doby tančí v ulicích a když jí padne do náručí mládenec, utancuje ho k smrti.
  5. O mrtvých dětech. Jeden čas začalo v Josefově umírat mnoho dětí a nebylo jasné proč. Povídalo se, že jde o boží trest, ale za co měli být pražští Židé vlastně trestáni, nikdo neviděl. Rabi Löw si proto povolal jednoho ze svých žáků, řekl mu, ať mu vezme rubáš jednomu z mrtvých dětí, které o půlnoci vstávají z hrobů. Okradené dítě bez svého rubáše nemohlo ulehnout a muselo tak  vypovědět, které čtyři osoby z Josefova žijí nemravně. Dítku byl pak rubáš vrácen  zpět, nemravně žijící osoby byly potrestány a mor pak nadobro přestal.

Umělec zesměšňuje lidi, kteří zesměšňují památník holokaustu v Berlíně

Katajanokka – pojďte bydlet do vězení!