Jsou zpátky…


Následující řádky by si měl přečíst minimálně každý posluchač našeho "urban radia" a ideálně o nich informovat další nám podobně smýšlející a vlastně ani ne podobně, ale "normálně" uvažující lidi. To co se děje kolem nás asi ještě nevypadá nijak tragicky, nemáme asi zatím reálné obavy, obchodní centra fungují, noviny se tváří nezávisle, můžeme podnikat a cestovat, říkat si, co chceme, ALE...

 

Následující text je převzatý ze stránky www.viteznyunor.cz a i když se k petici nepřipojíte, alespoň se zamyslete a až potkáte nějakého mladého komunistu, rovnou mu dejte pár facek :o)

Petice

Na komunisty si zvykat nechceme!

V listopadu 2008 uplynulo devatenáct let od pádu komunistického režimu v tehdejším Československu. Tento listopad se však do dějin zapíše spíše jako měsíc, kdy se komunistům povedl návrat k aktivní účasti na vládě v našich krajích, a to za veřejného souhlasu demokratů. Je hříčkou historie, že se tak děje šedesát let po té, kdy takzvaný „Vítězný únor“ zahalil naši zemi do temného pláště komunistického bezpráví. Představitel jedné z hlavních demokratických stran nám vzkázal, že si na účast komunistů na reálné politické moci zvykneme. My, níže podepsaní občané, však nahlas a veřejně prohlašujeme: „Na komunisty si zvykat nechceme!“

Nástup obou totalitních režimů – nacistického a komunistického – k moci se udál nenápadně na základě demokratických voleb. Stejně nenápadně se nám jeví i postupná legitimizace vládnutí komunistů nejprve na krajské úrovni, aby byl posléze umožněn jejich nástup i k převzetí moci celostátní.

Je pro nás nepochopitelné že, ačkoliv byl komunistický režim prohlášen za nezákonný, je držitelce těchto idejí – komunistické straně – stále umožněno ovlivňovat vývoj demokratické společnosti. Program, ideové materiály a prohlášení politických představitelů KSČM svědčí o tom, že se současní komunisté mnoho neliší od těch předlistopadových. Nejnovějším dokladem tohoto faktu je i personální obsazení krajských rad bývalými funkcionáři komunistického establishmentu.

My, níže podepsaní občané, proto vyzýváme vládu České republiky, zákonodárce a další státní orgány a představitele demokratické společnosti, aby:

a) se veřejně postavili proti návratu komunistů k reálné politické moci a veřejně se distancovali od takového počínání;

b) důsledně postihovali veřejnou propagaci komunismu a ostatních hnutí směřujících k potlačení práv a svobod jedince nebo skupiny obyvatel, především rozpuštěním všech stran, spolků a hnutí, které se k této propagaci hlásí;

c) vyslyšeli výzvu Senátu PČR k iniciování soudního zákazu KSČM;

d) zavedli povinnou výuku novodobých českých dějin do školních osnov tak, aby tato výuka nekončila rokem 1945, jak je tomu dnes ve většině případů zvykem;

e) aktivně podporovali všechny vzdělávací, kulturní a společenské projekty, které ukazují společnosti zločinnost všech totalitních režimů;

f) završili proces nápravy zločinů komunistického režimu.

V Praze 17.listopadu 2008

K petici se můžete připojit tady.

Vítězný únor.cz - petice proti komunistům  

Témata: