Taneční styly street dance


Pouliční tancování patří k modernímu stylu života mladých lidí. Svědčí o tom i množství tanečních battlů, které vznikly v posledních letech. Je to například Street dance battle night, jehož další díl proběhne 12. prosince 2008 v pražském klubu Karlovy lázně. Tato soutěž je tradičně ve znamení všech stylů street dance.

Kategorie street dance zahrnuje velký počet rozdílných tanečních stylů, které se od sebe liší nejen konkrétními kroky, typem hudby, na který se tančí, ale v podstatě i účelem své existence. I přes tuto vzájemnou nesourodost lze pro určité styly najít jednotící prvek a tím je rozdělit do dvou základních skupin.

První skupinu tvoří styly úzce související s hiphopovou kulturou. Mezi ty nejznámější patří Break dance, Hiphop newstyle, New jack swing (neboli Hype), Krump, R´n´b nebo také Dancehall. Do druhé skupiny patří styly ovlivněné funky kulturou, například Locking, Popping nebo Eletric boogaloo.

Kategorií samou o sobě by mohly být tance jako House dance nebo Jazz. Jedná se totiž o velmi osobité styly se značně specifickou hudbu.

Toto rozdělení ovšem není striktní. Někdo řadí House k hiphopové kultuře, nebo považuje Popping za první hiphopový taneční styl. Všechny styly street dance totiž spolupracují a silně se ovlivňují. Zařazení proto není jednoduché.

Povězme si něco málo o jednotlivých stylech pouličního tancování. 

Breakdance

Akrobatický taneční styl, který stál v 70. letech u zrodu hiphopové kultury. Pochází z New Yorku, konkrétně z Bronxu, kde mezi jeho průkopníky patřili především členové různých pouličních gangů. Breakdance využívá techniky toprocku (základní krok prováděný na nohách), uprocku (série kroků používaná k náznaku souboje), footworku (tanečníkova váha spočívá na rukách, čímž se uvolní nohy, které provádějí velmi rychlé a technicky náročné kroky), techniky power moves (veškeré točení, ať už na rukou, na hlavě, či na zádech) a také freeze (zastavení v určité akrobatické póze).

Hiphop newstyle

Populární tanec, který kombinuje více technik rozličných tanečních stylů. Newstyle často používá různé vlny, pop (náhlé strnutí) i akrobatické prvky. Pravidla nejsou jasně daná. Důležité je však správně vystihnout hiphopovou hudbu, její beaty a slova. Velký důraz je kladen i na freestyle, tedy na improvizaci.

New jack swing

V Americe New jack swing, v Evropě Hype. Tento styl vznikl v 80. letech v USA, a to díky videoklipům hvězd, jako byl Bobby Brown nebo M.C. Hammer. V jejich klipech se objevily velmi dynamické a energické taneční kreace, které inspirovaly mnohé tanečníky. Vytvořil se nový styl, založený na technicky jednoduchých, ale fyzicky velmi náročných pohybech.

Krump

Poměrně mladý tanec, nová forma tanečního a životního stylu známého jako Clowning. Krump by se dal označit za temnou stránku Hiphopu. Vyznačuje se agresivním projevem, výbušností, silově náročnými prvky a obrovským množstvím energie, která z něj vyzařuje. Jedná se bezpochyby o nejdrsnější tanec street dance. Ačkoli Krump vypadá sebezlověstněji a dochází mezi tanečníky k opravdovému kontaktu, kdy se poštuchují, tahají za trička, strkají, vrčí a zlost z nich srší proudem, jedná se stále jen o neškodný způsob, jak ventilovat své emoce, zbavit se stresu a nahromaděných problémů.

Dancehall

Kořeny tohoto tanečního i hudebního stylu nalezneme na Jamajce. Dancehall vychází z reggae a africké hudby. Oblíbenosti se těší zvláště u ženské části populace, a to nejspíše proto, že využívá především pohybu boků a hrudníku. Typickým tanečním prvkem pro dancehall je shake (třesení), dále jsou to rozlišné kroky typu The Myspace, The Bogle, Heel-Toe, Blazay-Blazay, Pon the River, Pon the Bank, a mnoho dalších. 

Popping

Funky styl, jeden z prvotních tanců street dance vůbec. Základním prvkem je rychlá kontrakce svalů a následné uvolnění, tzv. pop. Právě pop dává celému stylu jeho charakteristické trhavé a sekavé vzezření. Popping můžeme také chápat jako spojující název pro řadu rozlišných tanečních technik. Například pro floating (technika využívající paty a špičky pro plynulé cestování tanečníka po parketu), strobing (rozkouskování obyčejného plynulého pohybu), waving (iluze vlny procházející tanečníkovým tělem) a další. 

R´n´b

S příchodem nového hudebního žánru přišel i stejnojmenný taneční styl. R´n´b technicky připomíná Newstyle, ale s větším množstvím vln a plynulých pohybů. Ty jsou podmíněny pomalejší hudbou. R´n´b je procítěný tanec, s propracovanými kroky a důrazem na detail. Většina choreografií se plně soustřeďuje na hudbu i na text, a právě prostřednictvím tance divákům sděluje určitý příběh. 

Locking

Nejstarší funky styl v historii street dance. Locking je založen na přesných tanečních pohybech, které jsou ukončeny vtipnou pózou nebo zmrzlou dobou – lockem. Používá gesta, pantomimu, předvádí se a baví. Pro komunikaci s diváky používá tzv. pointing (ukazování). Jeho hravost podtrhuje také typický úbor: pruhované podkolenky, vestičky, pestrobarevné košile, velcí motýlci, kšandy, čepice, klobouky apod. 

House dance

Unikátní taneční styl, který jako jediný vychází z houseové hudby. Vznikl začátkem 80. let v prostředí klubů amerického Chicaga. Jeho podstata spočívá v naprostém uvolnění, a to zejména horní poloviny těla. Zatímco nohy provádějí mnohdy až neskutečně rychlé, složité a přesné kroky, tělo je naopak povolené, unášené pouze hudbou. Mezi základní taneční techniky Houseu patří jacking, footwork a lofting. Ty se však dále dělí, a vytvářejí tak celou síť různých pohybových variací.

Témata: