Návod a užitečné rady, jak jezdit v zimě autem, aby se nikomu nic nestalo

Redakce

Isaac Newton definoval tři základní pohybové zákony: zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Tyto fyzikální zákony platily, platí a platit budou! A to i pro náš pohyb na silnicích. A je jedno, zda se pohybujeme jako chodci nebo zrovna sedíme coby řidiči v autě. Všechno je to o působení sil na dané těleso. Tyto síly nemůžeme ovládat, jak si mnozí myslí, daleko bezpečnější je, je respektovat. A s blížící se zimou je respekt na místě...

Základy jízdy v zimních podmínkách

Klíčem k úspěšnému a bezpečnému zvládnutí všech nástrah zimního provozu je udržet co největší trakci – schopnost přenosu sil mezi koly a povrchem vozovky. Ztráta trakce vždy znamená protáčení kol při rozjezdu, zablokování kol při brzdění a smyk přední nebo zadní nápravy při průjezdu zatáčkou.

„Moderní asistenční systémy v mnohém řidiči pomohou. V žádném případě však nenahrazují správný jízdní styl, proto se jim říká asistenční. Jsou to pomocníci, kteří nám pomohou, ale ani oni nejsou všemocní a fyzikální zákony platí i pro ně, jen dokáží situaci s dostatkem informací rychleji vyhodnocovat,“ vysvětluje šéf BESIP Martin Farář.

Je tedy třeba mít na paměti, že tyto systémy reagují až v okamžiku, kdy se v krizové situaci už nacházíme. Naším cílem by mělo být se do takové situace vůbec nedostat! A jak na to? Stačí dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy.

Tipy pro jízdu na sněhu a ledu

 • Rozjíždějte se a akcelerujte opatrně, lehce a plynule. Na kluzkém povrchu, jako je sníh nebo led, způsobí agresivní akcelerace ztrátu trakce hnacích kol. Výsledkem je protáčení kol, ztráta ovladatelnosti a řiditelnosti vozidla (u vozidel s poháněnou přední nápravou) nebo přetáčivý smyk (u vozidel s poháněnou zadní nápravou).
 • Udržujte co nejnižší otáčky motoru. Pro klidnou jízdu je vhodné udržet lehké, ale stálé sešlápnutí plynového pedálu. Především vznětové (naftové) motory se udrží v chodu v nízkých otáčkách samo o sobě, bez stlačení plynového pedálu. U naftových motorů postačují otáčky okolo 1 500 ot./min, u benzínových pak okolo 2 000 ot./min. 
 • Snižte hnací síly na kolech. Řaďte dříve na vyšší převodové stupně, pokud je to možné vzhledem k zatížení vozidla a terénu, rozjíždějte se rovnou na druhý převodový stupeň, a co nejvíce využívejte v dané situaci nejvyšší možný převodový stupeň. Vyšší převodové stupně snižují hnací sílu na kolech. Díky tomu je menší riziko protáčení kol, kterému je třeba zamezit například při vyjíždění do kluzkého kopce. Přeřazení se snažte provádět co nejhladčeji.
 • Zamezte náhlým a rychlým zásahům do řízení vozu, jak volantem, brzděním, akcelerací nebo změnou převodových stupňů. K dispozici máte pouze omezenou přilnavost, proto se snažte „nepřetížit“ pneumatiky přenášenými silami.
 • Začněte brzdit a zpomalovat dříve a pozvolna. Pokud máte ještě vůz bez ABS, buďte připraveni uvolnit pedál brzdy v případě, kdy potřebujete zatáčet. Zablokovaná přední kola nezatáčejí! U vozů vybavených systémem ABS je důležité jeho správné využití. Mnozí se leknou pulsujícího brzdového pedálu, kterým se projevuje činnost ABS, a pedál povolí. To je chyba!!! V okamžiku, kdy tyto pulsy cítíte, nepovolujte pedál brzdy. Raději udržujte stálý maximální tlak na pedál – tím maximálně využijete účinnost systému. Systém je navržen tak, aby zachoval řiditelnost vozidla během brzdění při zhoršených podmínkách. Jeho největší výhodou je to, že můžete současně brzdit, tedy zpomalovat, a řídit, tedy vyhnout se případné překážce nebo zatočit do zatáčky.

Asistenční systémy

Úkolem elektronických asistenčních systémů je pomáhat řidiči při zvládání běžných i krizových situací. Ale je to s nimi stejné jako s ohněm. I ony jsou dobrým sluhou a špatným pánem.

„Z dlouhodobého pohledu řidiči na tyto pomocníky spoléhají, tím jejich řidičské umění, bohužel, klesá. Zdánlivá jistota a bezpečí vede řidiče k jízdě vyšší rychlostí a tím pak dochází k závažnějším následkům při dopravních nehodách,“ upozorňuje Farář. Fyzikální zákony prostě ani sebedokonalejší elektronika nezmění. „Základním pravidlem i v 21. století stále zůstává – jezdit pomaleji, udržovat odstup, předvídat chování ostatních a věnovat se plně řízení vozidla,“ pokračuje. 

Všechna moderní vozidla, vyrobená od července 2006, mají v základu systém ABS. Stejně tak je od listopadu 2014 povinný systém elektronické stabilizace podvozku ESP/ESC. Tyto dva systémy patří k vydatným pomocníkům pro bezpečný provoz i za nepříznivých podmínek.

 • ABS – Anti-lock Brake System – protiblokovací brzdový systém. Asistenční systém, který zabraňuje kolům zablokovat se vlivem prudkého brždění s cílem vyhnout se smyku. V momentě, kdy se kola začínají blokovat, systém povolí tlak v brzdové soustavě a kola se opět odvalují. Proces se opakuje několikrát za sekundu. Frekvence odbrzdění se zvyšuje s modernějšími systémy. U osobních vozidel je vyšší ve srovnání s nákladními vozy a autobusy. Předností ABS je to, že jelikož se kola stále odvalují, řidič může intenzívně brzdit a stále má možnost korigovat směr jízdy volantem a vyhnout se tak překážce. To, že systém pracuje, řidič pozná – cítí vibrace brzdového pedálu. Je důležité v tento okamžik nepovolit tlak na brzdový pedál a nechat elektroniku pracovat. Čím razantněji je brzdový pedál stlačen a čím větší silou udržován sešlápnutý, tím lepší funkce. Pokud chcete maximálně účinně brzdit, nepovolujte tlak na pedálu.
 • ASR – Anti-Slip Regulation – protiprokluzový systém (kontrola trakce). Systém ASR pomáhá řidiči při rozjezdu na kluzkém povrchu tím, že zabraňuje protáčení kol na místě. Systém přibrzdí kola nebo sníží výkon motoru tak, aby bylo možné přenést točivý moment na vozovku. Moderní systémy dokáží vhodně rozdělit točivý moment na kola i v situacích, kdy je jedno z kol na kluzkém povrchu a druhé naopak na pevném. Tím imituje samosvorný diferenciál. Funkci je zpravidla možné vypnout tlačítkem. To se hodí zejména při vyprošťování vozidla nebo jízdě se sněhovými řetězy. Jeho vypnutí signalizuje svítící kontrolka na palubní desce.
 • MSR – Motor-Schleppmoment Regelung – regulátor točivého momentu motoru. Systém zabrání smyku na kluzké vozovce, který může zasáhnout hnací nápravu při intenzivním brzdění motorem – jízda z kopce, prudké ubrání plynu či podřazení na nižší převodový stupeň. Systém sleduje otáčky kol na hnané a nehnané nápravě, a pokud vyhodnotí, že kola na hnané nápravě jsou pomalejší, zvýší otáčky motoru (přidá plyn) tak, aby se zachovala ovládatelnost vozu. Používá se zejména u výkonných naftových motorů s velkými kompresním poměrem.
 • ESP/ESC – Electronic Stability Program/Control – elektronický stabilizační systém. Základem funkce ESP je aktivně zabránit nekontrolovanému smyku vozidla. Pokud se vozidlo do smyku dostane, pomáhá systém řidiči vůz stabilizovat. Řídicí jednotka systému sleduje úhel natočení volantu a reálný směr jízdy vozidla (příčné a podélné zrychlení, rotace vozu okolo těžiště). Pomocí přibrzdění jednotlivých kol nastavuje vozidlo požadovaným směrem. Systém ESP je nenahraditelný v situacích, kdy vjedete příliš rychle do zatáčky, nebo se ve vyšší rychlosti vyhýbáte překážce.
 • Všeobecně má vozidlo při prudkém otočení volantu, např. vyhýbání se zvěři na cestě, tendenci být nedotáčivé. ESP proto krátce přibrzdí jedno zadní kolo a automobil natočí požadovaným směrem. Při rychlém otočení volantu do protisměru, po objetí překážky a snaze o vyrovnání vozidla, se automobil začne chovat přetáčivě. ESP opět zasáhne, přibrzdí jedno z předních kol a vozidlo stabilizuje. Pro řidiče je důležité za volantem nepanikařit a spíše tyto systémy využít ve svůj prospěch – řídit dále do požadovaného směru.                                                    
 • DSR – Driver Steering Recommendation – rozšíření systému ESP, které aktivně zasáhne do řízení. Standardní systém ESP pomáhá zabránit smyku a udržuje směrovou stabilitu vozu přibrzděním jednotlivých kol. Může se stát, že největší brzdný účinek je potřebný na kole, které je na kluzkém povrchu (například na sněhu / ledu) a proto je podle něj nutné snížit brzdný účinek i na ostatních kolech. Tím se prodlouží brzdná dráha. Pokud by se však zvýšila brzdná síla na kole s lepší adhezí (suchá vozovka), vozidlo by se začalo stáčet směrem k lepšímu povrchu. Tehdy je nutná korekce volantem. Systém DSR malým momentem do volantu řidiči naznačí, aby ve vhodný moment sám korigoval směr. Použití vyšší brzdné síly na kolech, které jsou na povrchu s lepší přilnavostí se brzdná dráha vozu může zkrátit až o celých 10 %.      
 • EDS/EDL – Electronic Diferencial Lock – elektronická závěra diferenciálu. Systém EDL nahrazuje mechanickou uzávěrku diferenciálu a umožňuje plynulejší rozjezd na vozovce s rozdílnou přilnavostí hnacích kol. Sleduje rozdílné otáčky kol na hnané nápravě při rozjezdu. Pokud jedno kolo prokluzuje na povrchu s nízkou adhezí, je přibrzděno a systém umožní převést větší točivý moment na kolo, které má lepší podmínky na přenos síly na vozovku. Tím ulehčuje rozjezd zejména na sněhu, blátě, ledu či písku. Na rozdíl od systému ASR, který je aktivní dokud ho řidič sám nevypne, se systém EDL automaticky deaktivuje při rychlosti okolo 40 km/h.
 • EBV/EBD – Electronic Brake Force Distribution – elektronické rozdělováni brzdné síly. Systém vhodně rozděluje tlak v brzdové soustavě mezi přední a zadní nápravu. Při brzdění se zadní náprava odlehčuje a hrozí zablokování zadních kol, tj. přetáčivý smyk. Systém porovnává rychlost předních a zadních kol a pokud zjistí, že zadní kola zpomalují výrazně rychleji než přední, sníží tlak v okruzích zadních kol a tak zabráni smyku ještě dřív, než začne pracovat ABS.
 • BAS – Brake Assist – brzdový asistent. Systém zvyšuje tlak v brzdové soustavě při kritickém brždění. Většina řidičů v kritické situaci sešlápne brzdový pedál dostatečně rychle avšak s nedostatečnou sílou. To prodlužuje brzdnou dráhu. Systém BAS vyhodnocuje rychlost stlačení brzdového pedálu. Pokud zjistí, že rychlost stlačení překročila obvyklou mez, okamžitě zavzdušní pracovní komoru posilovače a tak je dosaženo maximálního brzdného účinku nezávisle na tlaku, který vyvíjí řidič na brzdový pedál. Činnost brzdového asistentu, a tím tedy krizové brzdění, je ostatním řidičům signalizováno spuštěním varovných světel, v některých případech i rozblikáním brzdových světel. Pokud řidič pedál povolí, systém BAS přeruší svou činnost.
 • EPB – Electronic Parking Brake – elektronická parkovací brzda. Je varianta mechanické parkovací brzdy, proti které zabírá v interiéru vozu méně místa. Při rozjezdu je automaticky odbrzděna, při parkování naopak nabízí možnost automatického „zatáhnutí“. Může být použita i během jízdy jako nouzová brzda (je potřeba držet tlačítko stisknuté delší dobu). V takovém případě elektronická parkovací brzda brzdí všechna čtyři kola a ve spojení s ostatními asistenčními systémy udrží brzdící vozidlo v požadovaném směru. Proto ji v případě, že na řidiče přijede náhlá nevolnost nebo ztratí vědomí, může použít i spolujezdec.
 • HDC – Hill Descent Control – asistent sjezdu z kopce. Systém slouží pro udržení plynulého sestupu ze strmého kopce. Automaticky udržuje zvolenou rychlost. Asistent pomáhá zejména při nízkých rychlostech pod cca 7 km/h, kdy nemusí správně fungovat ABS a hrozil by neovladatelný smyk. Velkou pomocí je obzvláště při klesání na povrchu s nízkou adhezí, jako je sníh, led či bláto.
 • HHC – Hill Hold Control – asistent pro rozjezd do kopce. Systém zamezí nechtěnému pohybu vozu směrem dozadu při rozjezdu do kopce. Pokud systém zjistí, že automobil stojí na kopci, řidič sešlápne spojkový pedál a zařadí první rychlostní stupeň, ponechá vozidlo zabrzděno do doby, než řidič uvolní spojkový pedál. V závislosti od automobilu a výrobce může být brzdící účinek omezen časově – vozidlo brzdí například ještě dvě vteřiny po uvolnění brzdového pedálu apod.

Časté mýty panující o zimním provozu

 • ABS nemá v zimě smysl. Je pravdou, že při funkci ABS na kluzkém povrchu dochází k prodloužení brzdné dráhy. ABS má ovšem jiný účel. Zabránit zablokování kol, a tím umožnit řidiči při brzdění současně řídit. Při porovnání brzdné dráhy v zatáčce má pak ABS vždy kratší brzdnou dráhu, protože řidič bez tohoto systému musí pro korekci směru jízdy přestat brzdit, zatočit a opět brzdit.
 • Na sněhu je dobré vypnout systém kontroly trakce. Většina systému jako je ETC, ASR, MSR umí snížit výkon motoru nebo přibrzdit jednotlivá protáčející se kola. Zejména v zimním období mají tyto systémy svůj význam, protože dovedou lépe kontrolovat přenos sil na vozovku (a tím vás udržet na silnici), než to zvládne řidič. Je jasné, že v některých situacích může být snížení výkonu neadekvátní, např. když potřebujete vyjet z hlubokého sněhu. Ale pouze zde má smysl systém vypnout.
 • Rozjezd vždy na jedničku. Při rozjíždění na kluzkém povrchu může být použití prvního převodového stupně k ničemu. Nižší převodové stupně znamenají větší točivý moment, hnací sílu, na kolech, která způsobuje protáčení kol na místě. Tím brání úspěšnému rozjetí. Výběr vyšších převodových stupňů může za těchto podmínek zvýšit šanci na úspěšné rozjetí vozidla – ve spojení s velmi citlivou nohou na plynu.

Přerušované brzdění je účelné i u moderních vozidel

Přerušované brzdění je rytmické stlačování a uvolňování brzdového pedálu za účelem dosažení řiditelnosti vozidla při současném zpomalování. Tato technika má smysl jen u vozidel bez ABS, které pracuje na velmi podobném principu, jen mnohem rychleji a přesněji, než to dokáže řidič. Pokud potřebujete řešit krizovou situaci, nejlepšího výsledku dosáhnete razantním a pevným sešlápnutím brzdového pedálu až do zastavení. Přerušované brzdění je naopak vhodné použít ve chvíli, kdy jedeme předvídavě a máme dostatek prostoru. V takovém případě brzdíme s citem, zlehka, a podle potřeby postupně zpomalujeme až do úplného zastavení. Předejdeme tak případnému smyku, a to na velmi kluzkém povrchu i u vozidel s ABS.                                                                          

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

19 neomylných příznaků, že je vaše auto v háji

Jak opravit nabourané auto? Stačí vám štětec a barva!