Tohle doma fakt nezkoušejte! Nejhorší způsob mučení v historii vymysleli Peršané

Redakce

Pokud středověk byl krutý, pak starověk byl ještě stokrát horší! Dokazuje to i tzv. scafismus, perská mučící metoda, která byla prováděna na úhlavních nepřátelích. O co šlo a proč byla tak děsivá?

Mléko a med: biblická metafora pro zemi oplývající hojností, ve které je život srovnatelný s tím v nebi. Peršané ale těmto dvěma pokrmům dali přesně opačný význam a využili je k obzvlášť hrozivému popravování, které praktikovali zejména na Řecích, hlavních nepřátelích.

Toto mučení mělo několik fází. V té první se oběť přívázala buď k čtvercové konstrukci z klád, nebo uzavřela mezi dva čluny. Důležité bylo, aby jí vykukovala hlava a končetiny.

Poté tomu chudákovi do chřtánu lili právě med s mlékem, aby mu co nejrychleji navodili průjem. Zbytek sladkého včelího produktu mu pak namazali právě na obličej, ruce, nohy a někdy i genitálie a vypustili ho na rybník nebo do vodní nádrž. Zbytek práce pak odvedl bodavý hmyz, který si na dotyčném pěkně smlsnul a ještě mu přivodil gangrénu. Když chtěli Peršané smrt oddálit, mučeného pravidelně z vody vytahovali, aby ho napojili a on nezemřel předčasně žízní. Příčinou smrti byl ale u většiny nešťastníků septický šok. 

Brr! Ještě že dnes už žijeme v době osvícené…

6 strašlivých způsobů smrti ve středověku

Sexy dějepis: Tyto porno obrázky vzrušovaly v dobách dávno minulých. Co vy na ně?