23 základních čarodějnických symbolů, které byste rozhodně měli znát

Pavla Gabrhelíková

Ať už si to uvědomujete, nebo ne, celý život se obklopujete symboly. Vědomě i nevědomě tím světu vysíláte signály. Zkuste si všímat, jaké signály vám symboly na oblečení nebo v tetování vysílají ostatní.

 1. Symbol vzduchu. Trojúhelník s čárou přes vršek se používá v takových rituálech, u nichž je zapotřebí prosadit moudrost nebo navázat komunikaci. Funguje taky jako symbol dechu (tedy obecně života).
 2. Symbol země. Obrácený trojúhelník s přeškrtnutým dolním vrcholem věnuje pozornost všemu ženskému, mateřství, životu a/nebo přírodě.
 3. Symbol ohně. Prázdný trojúhelník využívají čarodějky v rituálech zahrnujících transformaci nebo upínajících pozornost na mužskou energii. Podněcuje sílu, ničivost a nový start.
 4. Symbol vody. Obrácený prázdný trojúhelník věnuje pozornost ženské energii a symbolizuje výdech.
 5. Kruh. Tento symbol je třeba k zahájaní i dokončení jakéhokoliv rituálu.
 6. Solární kříž. Známý taky taky sluneční kříž nebo Wotanův kříž je kruh rozdělený na čtyři části dvěma úsečkami, které jsou překřížené a tvoří tak trojúhelníku střed. Reprezentuje čtyři roční období, ale taky čtyři elementy, slunce nebo zemi.
 7. Kolo slunce. Kruh se středem a rozděleným na osm částí je jinou formou slunečního kříže. Používá se jako kalendář. Jeho části představují období mezi rovnodenností, slunovratem a představují rovnováhu mezi čtyřmi ročními obdobími.
 8. Hekate. Starověká bohyně Hecate byla symbolem životních fází (jako například proměny dívky v ženu). Tyto fáze symbolizuje jednoduchý labyrint uprostřed kruhu. Má poukazovat na sílu a znalosti, které provázejí člověka životem.
 9. Pentagram. Máte ho spojený se satanismem? Spíš než to, je symbolem ochrany duše. Pět vrcholů pentagramové hvězdy představuje zemi, vzduch, oheň, vodu a duši.
 10. Ankh. Egyptský symbol života byl velmi populární při vyobrazení bohů a faraonů. Znamená ochranu a věčný život.
 11. Keltský uzel. Tento symbol štítu má svého majitele ochraňovat před negativní energií.
 12. Horusovo oko. Oko tohoto starověkého boha bylo zraněné, ale uzdravilo se. A to taky tento znak představuje. Symbol se používá k pomoci s uzdravením, s vnitřní transformací nebo vykoupení. Připomíná, že co mohlo být zraněno, může být i uzdraveno.
 13. Oko Ra. Autoritativní symbol egyptského boha Ra Ra. Slouží k ochraně před temnou silou.
 14. Seax Wica. Jeden ze symbolů klanu moderních čarodějnic, který přebírá prvky keltského, antického a germánského náboženství. Seax Wica odkazuje na měsíc, slunce a osm svátků Wicy.
 15. Rohatý bůh. Jeden ze dvou primárních božstev Wicy. Představuje mužskou energii, což reprezentují dva rohy. V praxi ho čarodějky používají při nedostatku mužské energie.
 16. Thorovo kladivo. Severský symbol pro boha Thora. Určitě ho znáte z Marvelovek. Thorovo kladivo je symbolem nástroje, který je silnější nez hrom, blesky a klidně srovná se zemí celé pohoří.
 17. Trojitý Odinův roh. Odin je otcem všech severských bohů. Jeho roh evokuje jeho postavu. Používá se při rituálech a při oslavách.
 18. Symbol trojitého měsíce. Představuje tři fáze měsíce, ale i tři fáze ženství (dívka, matka, babička). Symbolizuje i trojici bohyní.
 19. Trojitá spirála. Symbol tvoří tři spirály, vlnící se směrem ven a pak dovnitř. Představuje zemi, moře a oblohu.
 20. Ying a Yang. Čínský znak pro rovnováhu, dualitu, dobré a špatné, světlo a temnotu. Připomíná nám, že pozitivní i negativní musí být v rovnováze.
 21. Trikvetra. Latinsky trojúhelník. Křesťanský symbol odkazuje na svatou trojici. V klanu Wicy označuje tři sféry, a to zemi, vítr a oblohu nebo mysl, tělo a duši.
 22. Septogram. Symbol přezdívaný veselá hvězda má sedm bodů, což je pro magii velmi mocné číslo. Sedm čaker, sedm dní v týdnu sedm živlů. Má pozitivní náboj.
 23. Hexagram. Má šest vrcholů, což symbolizuje ďábla. Skládá se ze dvou trojúhelníků, které se protínají a vypadají jako hvězda. Ale rozhodně ne šťastná.