Bankovní institut vysoká škola: Šance na dobré studium

Redakce

Chystáte se na vysokou školu, ale nejste si jisti, která je pro vás ta pravá? Zkusit můžete ekonomicky zaměřený Bankovní institut vysokou školu (BIVŠ).

Co je to Bankovní institut vysoká škola?

BIVŠ je první vysoká škola v České republice (vznikla v roce 1999). Jedná se také o první soukromou vysokou školu se zahraničním partnerem; už v roce 2001 spojila síly s německou vzdělávací společností Cognos AG.  

V Česku dnes existuje pět pracovišť, na Slovensku pak tři. Každý z pedagogů BIVŠ sleduje pečlivě trendy ve vývoji finančního světa i perspektivy rozvoje české společnosti v evropském a globálním kontextu.

Co BIVŠ nabízí pro nadcházející akademický rok?

Bakalářské a navazující magisterstké obory, prezenční i kombinovanou formu studia a výuku v češtině a ruštině. Studovat se zde dají i programy MBA, kurzy Univerzity třetího věku nebo rekvalifikační kurzy.

Co můžete na BIVŠ studovat?

Bankovnictví, pojišťovnictví, oceňování, ekonomiku a management, management zdravotních a sociálních služeb, informačních technologie či právo. Škola pořádá pravidelně zajímavé konference, semináře, kolokvia anebo odborné akce studentů. Na škole se konají besedy či kulaté stoly s významnými představiteli ekonomického a kulturního života. Podívejte se, jak to ve škole vypadá.

Co BIVŠ nabízí dále?

V nové budově v Praze mohou studovat i handicapovaní studenti. Škola nabízí velkou odbornou knihovnu. K dispozici jsou ubytovací kapacity a pro relax také golfový simulátor.

Proč na BIVŠ studovat?

Škola má dobré jméno u absolventů i odborné veřejnosti, nabízí perspektivní uplatnění na trhu práce či moderní podmínky studia.