Československý komiks jako předmět bádání. Vychází kniha o jeho historii

Redakce

Zajímá vás historie československého komiksu? Pak zbystřete. Nakladatelství Akropolis totiž na trh uvádí akademické Dějiny československého komiksu 20. století. Třísvazkový komplet, sestávající ze dvou ilustrovaných výkladových knih a doplňkové rejstříkové brožury, sleduje vývoj a osudy komiksové formy na území dnešního Česka a Slovenska od jejích počátků v česky a slovensky psaném periodickém tisku pozdního Rakousko-Uherska až po rozvoj po roce 1989. Čtivý, ale přitom fundovaný text tak mapuje domácí komiks dosud nejrozsáhleji a nejdůkladněji. 

Chvíle pro odpočinek:

Záměrem čtyřčlenného kolektivu mladých autorů bylo více než jen postihnout chronologii a proměny obrázkového seriálu napříč dvacátým stoletím v jeho očekávatelných vrcholech (Rychlé šípy, Muriel a andělé) či hlubokých propastech (Móricek). „Důraz jsme samozřejmě kladli na původní tvorbu, dobře si ale uvědomujeme neoddělitelnost československé produkce od mezinárodního kontextu, který zejména v některých obdobích zásadně ovlivňoval místní vnímání komiksu. Naše Dějiny československého komiksu proto prezentujeme v jejich logických, všeobecně kulturních i komiksových souvislostech: s důrazem na proměny a vývojové tendence, ne jako soubor izolovaných profilů několika vybraných osobností a textů,“ vysvětluje Pavel Kořínek, hlavní redaktor knihy a pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR. (red)