Důležitý článek pro všechny pejskaře: Jaká jsou vývojová stádia psů a na co si dát v různých obdobích pozor?

mim

Na webu Ekolist.cz jsme našli velmi zajímavý článek o vývoji psů. V tomto článku vám předkládáme, co jsme se tam dozvěděli.

Dobrý psovod by měl znát a respektovat vývojové stadium, ve kterém se jeho pes právě nachází. Každý pes je samozřejmě také inviduum a podle toho by se k němu mělo přistupovat.

První období zvýšené odvahy a první období strachu

Pro psovody je důležité znát zejména období zvýšené odvahy a období zvýšeného strachu. První období zvýšené odvahy obvykle probíhá mezi 5. až 8. týdnem věku (tedy ještě u chovatele). Štěně je zvídavé. V tomto období by mělo co nejvíc poznávat lidi, psy, jiná zvířata a různá prostředí. Zároveň je třeba štěně dobře zabezpečit, aby někam nespadlo či se nezranilo nebo někomu nepřipletlo do cesty, protože má snížený pud sebezáchovy.

První období strachu přichází v úzké návaznosti a probíhá přibližně mezi 8. až 10. (někdy až 12.) týdnem. V tomto období může příliš nových situací naopak vyvolat velký stres. Před ním je třeba štěně chránit, a proto je vhodné novým situacím štěně vystavovat přiměřeně.

Z toho mimochodem vyplývá, že odběr štěněte je nejvhodnější mezi sedmým a osmým týdnem, nebo pak až po dvanáctém týdnu. Vzhledem k vývojovým obdobím je sedmitýdenní štěně ve fázi zvýšené odvahy, kdežto devítitýdenní už ne, tudíž po převozu od chovatele bude prožívat větší stres. Pokud štěně nestihnete udat do 8. týdne, nechte si ho až do 12., i když vás to bude stát víc času a peněz.

Druhé období zvýšené odvahy a druhé období strachu

Druhé období zvýšené odvahy probíhá kolem 5. měsíce věku. Cca od 3. do cca 6. měsíce by se štěně mělo co nejvíce socializovat. Choďte s ním mezi další zvířata a lidi. Toto období je v podstatě stejné jako v prvním období zvýšené odvahy, jen je pes starší. I pak můžete pejska socializovat, ale bude vás to stát více práce. Navíc u povahově slabších jedinců se mohou následky nedostatečné socializace v tomto období projevovat po celý život, i když se to pak budete snažit dohnat.

Pozor ale na snížený pud sebezáchovy, který štěně v tomto období má. V rámci hry může narazit do stromu, vlítnout pod auto, spadnout ze skály a podobně, musíte ho tedy hlídat více než obvykle.

Druhým obdobím strachu prochází obvykle štěně mezi 6. a 8. měsícem. Psovod by měl v tomto období změnit přístup, snížit snahu o co nejaktivnější socializaci. Psovod by měl poskytovat mladému psu oporu a rozhodně by ho neměl za projevy nejistoty ani strachu trestat ani kárat!

Stěhování či cestu letadlem by měl psovod naplánovat před nebo po tomto období. Také pozor na ubližování od ostatních, ať už lidí nebo jiných psů. Z tohoto období se pes může nést silné trauma na celý život.

Třetí období strachu

Třetí období strachu se objevuje na prahu dospělosti a souvisí s vyplavením pohlavních hormonů. U fen je často spojeno s háráním. U některých psů téměř bez prodlevy navazuje na druhé období strachu, u jiných přichází do několikaměsíční pauze. Mladí psi sami sebe a vás více hlídají, a to hlavně před jinými psy. Nepleťte si jejich chování s agresivitou a netrestejte je.

V tomto období taky psi začínají ostatní psy rozlišovat na „naše“ a „cizí“. Proto je nemožné po nich chtít, aby se kamarádili s každým psem. Co s tím, když váš mladý pes bude chtít kousnout cizího? Snažte se ho naučit, aby psy, kteří mu nevoní, ignoroval, ne aby si s nimi hrál, když nechce.