Hudba dřív než mluvené slovo


„Filmová hudba je nejvyšším stupněm optického vzrušení, emotivní protihodnotou režie.“ Igor Stravinskij. V pravidelné rubrice Music & Movie se zaměříme na různé aspekty vztahu hudby a filmu. Hudba může mít ve filmu jen doprovodnou funkci, ale může být i hlavním výrazovým prostředkem, jak se tomu děje například v muzikálech.

Již před vznikem zvukového filmu měla hudba v kinematografii své místo, němé filmy byly při promítání často doprovázeny zvukem z gramofonu nebo živou hudbou. Klavírista či celý orchestr zpravidla seděli přímo v sále a improvizovali své výstupy, později hráli podle notových zápisů, které byly komponovány pro konkrétní film a posílány do kin spolu s filmovým pásem.

První zvukový film
Vůbec první zvukový film byl také zároveň prvním hudebním filmem. Jazzový zpěvák byl natočen roku 1927 studiem Warner Bros. a synchronními dialogy a písněmi způsobil hotový poprask. Když ve třicátých letech 20. století nastoupil zvukový film, hudba se stala jeho nedílnou součástí, a mohly tak vzniknout nové filmové žánry.

Hudební filmy
Mezi hudební filmy se řadí opery, operety a v neposlední řadě filmové muzikály, které v současné době dominují žánru hudebního filmu. Opery jsou nejčastější variantou filmových adaptací existujících hudebních děl. Operety se odlišují tím, že mají primárně zábavní charakter a hudební výstupy v nich pouze doplňují děj, zatímco v muzikálech hudební výstupy posunují děj kupředu a jsou rovnocenné mluvenému slovu a tanci.

Filmový muzikál
Filmový muzikál byl inspirován hudebními žánry divadla a mnozí divadelní herci, choreografové, skladatelé i režiséři přecházeli od divadla k filmu. Jako příklad může sloužit úzká spolupráce mezi Hollywoodem a Broadwayí.

Ostatní filmové žánry a soundtracky
Hudba se prosazuje i v ostatních filmových žánrech, kde není dominantním výrazovým prostředkem a nefunguje jako narativní prvek. Od padesátých let minulého století se začaly vyrábět hudební nosiče s filmovými soundtracky, a filmová hudba se tak stala samostatným prodejním artiklem. Soundtracky získaly svébytnou estetickou hodnotu, ale také se staly významným nástrojem filmové reklamy. Filmové písně získávaly značnou popularitu, ať už se jednalo o nahrávky velkých symfonických orchestrů, pop music nebo elektronickou syntézu.

S oblibou filmových soundtracků vcházeli do obecného povědomí i jejich tvůrci, profesionální muzikanti i specializovaní skladatelé filmové hudby. Mezi nejznámější představitele současné filmové hudby patří například John Williams, Hans Zimmer, Enrico Morricone nebo Rachel Portman.

swipe helper

Mezi články můžete přecházet pohybem prstu na displeji do stran

zavrit