In-line bruslaři vs. doprava. Jak je to s pravidly?

mim

I když se to může zdát paradoxní, jezdci na kolečkových in-line bruslích jsou podle ustanovení zákona chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem.

Tyto povinnosti mimo jiné zahrnují:

 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce
 • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce
 • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní
 • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty
 • Povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích

Základní zásady jak předcházet úrazům na in-line kolečkových bruslích:

 • Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
 • Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte
 • Vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen
 • Vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
 • Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte
 • Nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo
 • Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete

In-line kolečkové brusle jsou sportovní náčiní a pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci je z ohledem na rychlost bruslaře zdrojem potenciálních konfliktů, a to zejména s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory. Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je, jak již bylo uvedeno, chodec, není možné vysledovat ve statistice dopravních nehod počet střetů bruslař – chodec. Lze jen kvalifikovaně odhadovat, že se nebude jednat o malá čísla a bruslaři by si tuto skutečnost měli uvědomit a zvážit, zda není vhodnější si pro jízdu vybrat taková místa, kde nikoho neohrozí.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

ČKP

Projekt Dopravní jednička