Indigové děti: Kdo jsou a co po nás chtějí? Máme se jich bát jako těch černookých?

Redakce

Indigové děti je výraz, jímž zejména příznivci hnutí Nový věk označují děti, které mají být nadprůměrně inteligentní, s vyvinutou schopností intuice, kreativní. Někdy jsou jim připisovány i parapsychologické a léčitelské schopnosti.

Termín „indigové děti“ pochází od Nancy Ann Tappe, která se považuje za parapsycholožku a médium. Tento koncept vytvořila v sedmdesátých letech minulého století.

Stoupenci hnutí Nového věku věří, že tento nový druh dětí se objevil z nějakého důvodu: „jejich přítomnost na Zemi má způsobit příchod Nového věku, takže by po roce 2012 měly převzít budoucnost planety Země.“

Přišly prý na svět s pocitem urozenosti a často se tak také chovají. Jen obtížně akceptují absolutní autoritu. Bývají to introverti.

Mnoho z dětí, které jsou svými rodiči označeny za indigové (mající modrou auru), mají diagnostikovánu poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Psycholog David Cohen upozorňuje, že některým rodičům může vyhovovat označit dítě jako indigové, spíše než aby připustili, že jejich potomek má neurovývojovou poruchu.

Jak tedy plyne z tohoto článku, indigových dětí se bát nemusíme. Maximálně nás neposlechnou a budou si dělat, co chtějí – ostatně jako občas asi všechny děti.

To ty černooké, to je jiná kapitola… Ty straší lidi z celého světa už staletí. Údajně…

8 nejmladších dětí, které mají děti
Test: Pokud poznáte, co je na tomto obrázku, jste psychopat