Jak dodržet rychlostní limity v autě

mim

Pokud si nejste jisti svým odhadem rychlosti, zkontrolujte ji pohledem na tachometr. Člověk má přirozenou tendenci rychlost jízdy podhodnocovat. Rovněž můžete využít upozornění na překročení rychlosti v některých úsecích prostřednictvím GPS navigace. Co dál?

  • Soustřeďte se na sledování dopravních značek upravujících rychlost jízdy. Pokud si nejste jisti, zda víte, jaká je na daném úseku nejvyšší povolená rychlost, zpomalte.
  • Pokud jedete v zástavbě, zpomalte na 50 km/h a touto rychlostí jeďte až do okamžiku, kdy uvidíte jinou dopravní značku. Vězte, že rychlostní limit může být v daném úseku i nižší než 50 km/h.
  • Rychlostní limity udávají maximální rychlost. Existuje ovšem spousta situací, kdy i jízda nejvyšší povolenou rychlostí bude nebezpečná – v okolí škol, objíždění dělníků na silnici, za snížené viditelnosti, špatného počasí atd.
  • Na hrající si děti kolem silnice správný řidič reaguje snížením rychlosti jízdy až na 30 km/h. Dětská ostražitost vůči nebezpečím ze silničního provozu je totiž výrazně nižší, než je tomu u dospělých.
  • Poznejte sami sebe a vlivy, které vás nutí zrychlovat. Každý člověk má v sobě určité aktivátory rychlosti. Může to být např. pocit tlaku od ostatních řidičů, kteří za vámi nedodržují bezpečnou vzdálenost. Nepodléhejte jim, pracujte na sobě.
  • Vždy se soustřeďte na jízdu – nepozorný řidič podvědomě zrychluje.
  • Zpomalte vždy, když vjíždíte do obce. Na to stačí v okamžiku, kdy uvidíte dopravní značku „začátek obce“, sundat nohu z plynu.
  • Dejte sami sobě dostatek času – každou cestu si dobře naplánujte. Vědomí, že máte dost času, vás samo o sobě uvede do klidu a celá cesta bude plynulejší.
  • Pospíchejte pomalu! Vzpomeňte na to, co říkal již učitel národů Jan Ámos Komenský: „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest“.

ČKP

Projekt Dopravní jednička

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.