Jaká rizika se pojí k cestě autem na letní dovolenou

mim

Letní provoz přináší řadu rizik. Po silnicích jezdí více unavených a vystresovaných lidí. Kvůli tomu vzrůstá riziko častějších dopravních nehod. Podle statistik jsou vzhledem k počtu nehod oba letní měsíce, tedy červenec i srpen, nejnebezpečnějšími v celém roce.

Lidé často podceňují rizika. Řidiči, kteří autem téměř nejezdí, nebo jezdí celý rok velmi krátké trasy z bydliště na pracoviště, nemají často zkušenosti s hustotou provozu. Absolutně poté postrádají zkušenosti v dopravních špičkách, netuší, co je může čekat, a na rozdíl od zkušenějších řidičů nemají dostatečné schopnosti předvídat.

Kritické časy

Velký podíl na vzniku dopravní nehody má také únava. Účinky únavy se dosti podobají účinkům při jízdě pod vlivem alkoholu. Nejkritičtějším časem je hluboká noc, tedy čas mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Málo se také ví, že kritickým časem je také odpoledne mezi druhou a šestnáctou hodinou.

Prvním předpokladem bezpečné jízdy je tedy dobrá kondice. Nevyjíždějme na dlouhé cesty, pokud se necítíme zcela fit, zvláště ne tehdy, když užíváme léky, které řízení vylučují. Před delší cestou se musíme dobře vyspat, protože nedostatek odpočinku se projeví snížením postřehu, soustředěnosti a prodloužením reakční doby.

Nebezpečná je hlavně stereotypní jízda

Únava přijde jistě na každého, jde o to za jak dlouho. Zvláště nebezpečná je stereotypní jízda v letním vedru po dálnici, nebo v noci. Cítíme-li bolest v zádech, strnulost, bolení nohou, pálení očí, zavírání očí nebo bolení hlavy, či dokonce mžikové vysazení – mikrospánek, pak už je skoro pozdě.

Zastavme okamžitě na nejbližším odpočívadle a zacvičme si, v noci si pak alespoň na krátkou dobu zdřímněme. Zásadně se nesnažme o povzbuzení kouřením či jakýmikoli medikamenty. Pozor také na poslech monotónní, příliš hlasité hudby. Spolujezdec by pak měl pomáhat při navigaci, nikoli spát.

Kromě cestujících, kteří jedou na dovolenou, v létě také častěji vyrážejí na silnice lidé, kteří jedou za zábavou. Hlavně večer a v noci by tak řidiči měli dávat větší pozor, a to jak na chodce na neosvětlené silnici, tak na auta, ve kterých se mohou ze zábavy vracet i ti, kteří v sobě mají nějakou sklenku něčeho ostřejšího.

Rizika prázdninového silničního provozu ve vztahu k řidičům

  • únava řidiče
  • nesoustředěnost, nervozita, stres
  • nevěnování se řízení
  • nezkušenost řidiče
  • neznalost trasy
  • neaktuální navigace
  • špatný technický stav vozidla
  • přetížené vozidlo
  • ovlivnění alkoholem

Před každou jízdou je doporučeno sledovat zejména dopravní zpravodajství a vybavit se na cestu dostatečným množstvím tekutin. Jíst bychom měli do polosyta a nejlépe lehká jídla. Je nutné dělat pravidelné přestávky a předejít tak únavě a následnému mikrospánku.

Tak šťastnou cestu a jeďte opatrně!

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Projekt Dopravní jednička
ČKP