Kde všude slaví svátek sv. Mikuláše a jak?

Lucie Bryndová

Blíží se den svatého Mikuláše. Den, během kterého se po ulicích potulují skupinky čertů, Mikulášů a andělů. Den, kdy děti po návratu ze školek a škol běží k oknům a zvědavě prohlíží punčochy, které tam připravily Mikulášovi a chlubí se rodičům s tím, co jim do nich nedělil. Tuto tradici dodržuje také několik našich sousedů a vzdálenějších států. Ne všude ale slaví Mikuláše stejně. Kde se s tímto svátkem můžete setkat a jak se liší tradice s ním spojené v jednotlivých zemích?

Svatý Mikuláš patří mezi nejoblíbenější světce. Údajně pomáhal sirotkům, vdovám a pronásledovaným lidem, což vzešlo z legendy o Mikulášovi, který prý takto věnoval zadluženému otci věno jeho třem dcerám. Mikuláš každé z nich hodil v noci oknem pytlíček se zlaťáky a jedné z nich spadl přímo do zavěšené punčochy.

Od té doby se slaví den svatého Mikuláše. Nejde ale o tradici, která se dodržuje jen u nás, památku středověkého biskupa z Turecké Myry si připomíná většina evropských národů, každý ale po svém. Tradice se stát od státu velmi liší a jsou velmi pestré. V čem jsou si ale všechny podobné, je fakt, že se rozdávají dárky dětem.

Jak se liší dnešní Mikuláš, čert a anděl v různých zemích

U nás a na Slovensku je známý Mikuláš jako muž s dlouhým vousem, který je doprovázen čerty a anděly. V Nizozemsku je tomu podobně, ale namísto andělů a čertů ho doprovází Černý Petr. Jeho význam je téměř shodný s naším čertem. Na rozdíl od něj s sebou ale nosí červenou knihu, do které si zapisuje poznámky o hodných a zlobivých dětech, a kromě ní má černý pytel, ve kterém mohou neposlušné a nezbedné děti skončit.

U našich německých sousedů namísto čerta chodí trestat zlobivé děti Pacholek Ruprecht s řetězy a metlami. Každá spolková země má odlišné variace Mikuláše. Ve frankofonní části Belgie chodí s Mikulášem takzvaný Taťka rákoska, ve Švýcarsku zase vousatá postava v černé kápi jménem Schmutzli. Smysl ale zůstává zachovaný – vystrašit děti.

V Rakousku, Bavorsku, Chorvatsku nebo Maďarsku doprovází Mikuláše také anděl a po jeho boku se objevuje Krampus, strašidelnější obdoba čerta. V Polsku chodí anděl nebo vločka. V některých zemích se navíc můžete setkat s pomocníkem neboli nosičem sladkostí, což je starý muž, který s sebou vláčí koš s různými dobrůtkami.

Kdy a jak se vlastně slaví

V ČR a SR Mikuláš s čertem a andělem obchází domácnosti 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše. Andělé s Mikulášem roznášejí dětem dárky a čerti mají za úkol symbolické trestání a strašení těch nejzlobivějších. Rozdávají se sladkosti, ovoce a malé dárky pro štěstí. Je to jakási příprava na Vánoce. Jde ale hlavně o zážitek než o samotné dary.

Například v Holandsku si děti i všichni dospělí užijí Mikuláše mnohem déle. Přijíždí totiž už 11. listopadu parníkem ze Španělska a až do 5. prosince chodí po školách, nemocnicích a nákupních centrech. Děti si nachystají do blízkosti komínů nebo k topení punčochu, do které dají mrkev nebo seno pro Sinterklaasova koně (což je obdoba Santa Clause). Dárky pak dostávají děti jindy na severu a jindy na jihu. Na severu 5. prosince večer a na jihu, v Belgii, Lucembursku a v severní Francii 6. prosince ráno.

V Polsku chodí Mikuláš zvaný Mikolaj po domácnostech již v předvečer svého svátku, aby zkontroloval, jak se děti v posledním roce chovaly. Navštěvuje je pak v noci z 5. na 6. prosince a dárky jim schovává podobně jako zoubková víla pod polštář nebo do velké ponožky. Mikolaj chodí během prosince dvakrát, poprvé na Mikuláše a podruhé na Štědrý den, kdy nosí dárky stejně jako náš Ježíšek.

A jak slavíte Mikuláše vy?