Kdy zastavit před železničním přejezdem

mim

Na první pohled se zdá, že je zcela zbytečné opakovat po tolika případech neštěstí na železničních přejezdech, že pro přejezd železničního přejezdu platí jasná pravidla. Opak je bohužel pravdou. Odehrávají se stále další případy, kdy na přejezd vjede automobil nebo kamion v okamžiku, kdy tam nemá co dělat. Jaké případy to jsou?

Zákon číslo 361/2000 Sb. přesně stanovuje ve svém paragrafu 29, kdy je zakázáno vjíždět na železniční přejezd:

  1. Přerušovaně svítí červená. Jak uvádí zákon, je-li dávána výstraha dvojicí červených světel. Jedná se o přerušovaný světelný signál zabezpečovacího zařízení přejezdu.
  2. Jakmile slyší motorista nebo chodec přerušovaný zvuk houkačky nebo zvonku zabezpečovacího zařízení, obvykle známé cinkání. Vystavuje zákaz vstupovat anebo přejíždět železniční přejezd.
  3. Stopku vystavují pohybu závory. A to ve všech třech okamžicích – když se sklápějí, jsou sklopeny nebo se zdvihají.
  4. Motorista vidí nebo slyší přijíždějící vlak, jeho houkání nebo pískání.
  5. Stejnou sílu zákazu má signál zaměstnance dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem nebo červeným světlem. Je to znamení k zastavení motorového vozidla před přejezdem.
  6. Posledním důvodem, proč nevjíždět na přejezd, je situace na něm nebo za ním, kdy by vozidlo muselo zůstat na přejezdu. V takových případech rovněž na přejezd nevjíždíme.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Projekt Dopravní jednička

ČKP