Klub Roxy bude muset skončit

Redakce

Pražský hudební klub Roxy, který sídlí v Dlouhé ulici, musí ukončit svůj provoz. Po společné kontrole s hasiči a hygieniky o tom rozhodl stavební úřad Prahy 1. Kontroloři údajně zjistili závažné nedostatky, které ohrožují bezpečnost návštěvníků provozovny. "Vybavení provozovny závažným způsobem porušuje požárně bezpečnostní předpisy, je hygienicky nevyhovující a navíc byly v uvedených prostorech provedeny stavební úpravy, jež jsou v zásadním rozporu s kolaudačním rozhodnutím," řekla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Stavební úřad, hygienici a hasiči si podle ní vyžádali kompletní stavební dokumentaci.
Na klub si prý opakovaně stěžovali lidé z okolí. "Stavební úřad vyzval provozovatele, aby všechno uvedl do stavu, který bude odpovídat předpisům vztahujícím se na tento druh podnikání. Bude také muset požádat o nové stavební povolení," doplnila Blažková. (sli)