„Křídla motýlí“ na návsi v Dolních Dunajovicích


Vážené dámy a vážení pánové, dovolte, abychom Vás jménem agentury Martin Production, o.s. Debra, Jihomoravského kraje a města Dolní Dunajovice co nejsrdečněji přivítali v sobotu 20. září 2014 v krásném jihomoravském městečku Dolní Dunajovice v rámci 1. ročníku benefičního koncertu a dolnodunajovického rejdění „Křídla motýlí“, jehož výtěžek je určen pro občanské sdružení Debra – děti s nemocí motýlích křídel, jež sídlí v brněnské nemocnici.

Již před rokem jsme se snažili s naší agenturou Martin Production (www.martinproduction.eu) uvést na „světlo Boží“ na jižní Moravě tento charitativní koncert a setkání v malebných Dolních Dunajovicích, ale jelikož se nesehnal dostatek financí od sponzorů, tak jsme byli nuceni celou benefici přeložit na letošní rok 2014 a tak pevně doufáme, že se nám se všemi, co akci pomáhají, podaří zdárně „vykopnout“ tento charitativní den „Křídla motýlí“ v Dolních Dunajovicích.  


Hlavním partnerem tohoto setkání se stal Jihomoravský kraj, v čele s jeho hejtmanem Michalem Haškem, který už i v loňském roce dal akci „zelenou“, byť tehdy ještě pod názvem „Srdce srdci“. Název jsme po úvahách změnili záměrně na „Křídla motýlí“, neboť samozřejmě více koresponduje s problematikou o.s. Debra – nemoc motýlích křídel.


I v letošním roce jsme dostali podporu od pana Haška s tím, že on sám je akci velmi nakloněn pro její závažnost této nemoci a v letošním roce i sám Jihomoravský kraj přispěl vyšší částkou, než tomu bylo v loňském roce.


Počítáme s tím, že od 13.00 hodin by měly být na hlavní třídě v Dolních Dunajovicích otevřeny stánky s víny jednotlivých vinařství, kterými se budou prezentovat, stánky s občerstvením a produkty a také atrakce pro děti. Jelikož pevně věříme, že se nám z této akce podaří vytvořit každoroční dlouholetou tradici, tak bychom tuto část odpoledne nadále rádi rozšiřovali i o různé soutěže apod.


Na toto odpolední dolnodunajovické rejdění bude navazovat už zmíněný 1. ročník benefičního koncertu „Křídla motýlí“.

Témata: