Krutá bilance: Na silnicích letos umírá více lidí, než se předpokládalo

mim

Mezi letošním lednem a květnem zemřelo během dopravních nehod 178 osob. Počet těžce zraněných lidí dosahuje čísla 725. S ohledem na usmrcené osoby jde o historicky druhý nejnižší počet, v případě těžce zraněných o historické minimum.

Z porovnání s předpoklady Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (dále jen NSBSP), která si klade za cíl snižovat počet usmrcených a těžce zraněných na silnicích, vyplývá, že v uvedeném období bylo na silnicích v ČR usmrceno o 45 % více osob, než byl stanovený předpoklad. Vzhledem k uvedené skutečnosti nelze předpokládat ani v letošním roce splnění vytyčeného cíle NSBSP. Ten předpokládal s tím, že nebude usmrceno více než 362 osob.

Nejtragičtější krajská bilance

V uplynulých pěti měsících bylo na Vysočině v důsledku dopravních nehod usmrceno již 17 osob, meziročně o 7 více (naprosto totožná bilance byla evidovaná také v Ústeckém kraji – pozn. red. ). „Vysočina je tak prvním krajem, který „překonal“ vytyčený předpoklad pro celý rok 2019 již v květnu – dle NSBSP nemělo být v roce 2019 usmrceno na území kraje více než 15 osob,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává:

„Detailním pohledem na jednotlivé dílčí cíle NSBSP je evidentní, že tuto bilanci do značné míry ovlivnilo nesprávné předjíždění (6 usmrcených) a nedání přednosti v jízdě (4 usmrcení), vysoký byl také počet usmrcených vinou řidičů nákladních vozidel (4 usmrcení).“

Senioři

Stárnoucí populace (osoby ve věku nad 65 let) je jedním z dílčích cílů NSBSP, v rámci kterých je právě u této kategorie účastníků silničního provozu evidován největší rozdíl mezi předpoklady a realitou. V uplynulých 5 měsících bylo oproti předpokladům NSBSP usmrceno o 38 % a těžce zraněno o 22 % více seniorů.

Nejvyšší podíl 40 % usmrcených tvořili senioři v Plzeňském kraji. V případě těžce zraněných s 30% podílem dominoval Moravskoslezský kraj. Absolutně nejvíce (7) seniorů bylo usmrceno ve Středočeském a Jihočeském kraji, těžce zraněno (23) pak v Jihomoravském kraji.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Projekt Dopravní jednička
ČKP