Květen přinesl na silnicích nejhorší bilanci za uplynulých 6 let!

mim

Na základě předběžných policejních statistik bylo v období leden až květen v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 188 osob. Toto číslo znamená, že na našich silnicích vyhaslo o 27 životů více než v loňském roce...

Nejméně usmrcených bylo v uvedeném období evidováno právě v předchozím roce, a to 161 osob, naopak nejvíce v roce 1994, kdy na našich silnicích zemřelo 533 lidí. V květnu pak bylo usmrceno 56 osob – o 16 více než vloni.

Nejvyšší podíl na výše uvedeném meziročním nárůstu usmrcených osob je evidován u nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kterými jsou chodci. Nepříznivý trend nezvrátil ani měsíc květen, kdy došlo k usmrcení dalších 8 chodců – v loňském roce to byly 4 osoby. V období leden až květen pak bylo usmrceno 49 chodců, to je meziročně o 16 více!

Chodci se tak od začátku roku na celkovém počtu usmrcených na našich komunikacích podíleli 26 %! To znamená, že přibližně každá 4. usmrcená osoba byla chodcem…

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu si klade za cíl, aby na českých silnicích v roce 2018 nezemřelo více než 393 osob, tedy o 109 méně než v roce loňském. Bohužel aktuálně bylo oproti předpokladu usmrceno již o 54 osob více.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

ČKP

Projekt Dopravní jednička