Maryšo! Evo! Dom! aneb když se tancuje, nikdo nesmí z kola ven

Redakce

Maryša a Gazdina Roba - dvě díla od tří autorů, dvě ženy, dva osudy, čtyři muži, a přesto je můžete vidět dohromady na jednom jediném jevišti. Konkrétně v divadelním představení Maryšo!Evo!Dom! v podání divadla Spektátl složeného ze studentů a absolventů Divadelní akademie múzických umění DAMU.

Oba příběhy si zachovávají svoji dějovou linku a na jevišti se střídají po pasážích. Chvíli tak žijete příběh Maryši, chvíli prožíváte útrapy Evy, a ani jednou se nestane, že byste nevěděli, co se před vámi zrovna odehrává. Vše na sebe plynule navazuje. Velmi dobrý nápad byl propojení obou příběhů pomocí jedné dívčí postavy, která v Maryše představuje služku a v Gazdině Robě Evinu kamarádku. Dívka je tak spojovacím článkem mezi oběma hlavními hrdinkami, které se jinak na jevišti střetávají tváří v tvář ve dvou mezních situacích. Poprvé, kdy se obě rozhodnou vzít si za manžele muže, které nechtějí, ale kteří chtějí je. Tento moment je jednoduše a efektivně vystižen tím, že Maryša i Eva dostanou do úst růži a kolem pasu si stáhnou opasek. V tu chvíli se tak stávají vězněm ve vlastním těle, který mluví, jen když je tázán. Podruhé pak na konci, kdy Maryša otráví svého manžela a Eva spáchá sebevraždu skokem do Dunaje. Obě se tak zbaví svého věznění. Ačkoliv každá jinak, výsledek je stejný- zbaví se opasku, který je stahuje, a růže, která je umlčuje. Stanou se svobodnými.

Atmosféru celému představení dodává minimalistická scéna, ve které se používají jako rekvizity pouze židle. Po celou dobu představení jsou všichni herci přítomni na jevišti, sedí v řadě v jeho zadní části a vystupují z ní, jakmile přijde jejich čas. Dodává to inscenaci dynamiku. To vše spolu se skvělými hereckými i pohybovými výkony, použitým dialektem a vhodně vsazenou písni A little party never killed nobody vám zaručí nevídaný zážitek.

V zákulisí divadla: Co jsme se tam naučili?

Divadlo DISK: Jak zkouší naše herecké naděje?