Nejnebezpečnější sekty na světě. Čemu věří?

David Šohaj

V naší téměř ateistické společnosti nám fenomén různých sekt a zlořádů může připadat poměrně úsměvný. Některé jsou už sice minulostí, ale na světě stále najdeme řadu vysoce aktivních sekt, se kterými rozhodně není radno si zahrávat. Pojďme se dnes podívat na ty nejslavnější organizace na světě.

Chrám lidu

Tahle náboženská organizace vznikla už v roce 1955 v americkém městě Indianapolis. Myšlenka sekty vzešla z hlavy reverenda Jima Jonese a od samého začátku držel její členy pěkně zkrátka a v izolaci. Ze sekty se podařilo uprchnout jen několika málo jedincům. Ti jednotně prohlašovali, že tady velkou roli hrálo násilí a omamné látky. Jones se zkrátka a dobře nebál ničeho. 18. listopadu roku 1978 potom všechno vyvrcholilo. Ve městě Jonestown tehdy proběhla snad největší rituální masová sebevražda v historii. Padlo jí za oběť 920 členů této sekty, kteří se dobrovolně otrávili kyanidem. V roce 1979 byl Chrám lidu zakázán vládou Spojených států.

Óm šinrikjó

Toto japonské náboženské hnutí je dnes spíše známo pod jménem Aleph. Sekta vznikla v roce 1984 pod vedením Šókó Asahary. Toho jeho následovníci pokládali za pozemskou reinkarnaci samotného mesiáše. Na 1. srpna 1999 Šókó předpověděl fatální apokalypsu a všichni členové řádu se na ni velmi pečlivě připravovali. Nejstrašnějším činem této sekty je teroristická otrava pasažérů japonského metra v roce 1995. Tehdy bylo zabito dvanáct osob a dalších pět tisíc zraněno. Zakladatel sekty byl v loňském roce za své zločiny popraven.

Nebeská brána

Tento americký kult je založen na blízkém vztahu lidstva s fenoménem UFO. V roce 1975 ho založili Američané Marshall Herff Applewhite a Bonnie Lu Trousdale Nettlesov. Všichni členové sekty věřili, že je nutné opustit obyčejné lidské tělo a postoupit na další úroveň kosmického vývoje. Celá sekta se řídila velmi přísnými soubory pravidel a nařízení. Ideologii sekty se dokonce povedlo dříve nemyslitelné – spojit některé biblické výklady s mimozemskou aktivitou. I nad tímto náboženským kultem se ale vznáší přízrak smrti – v roce 1997 spáchalo jejích 39 členů rituální sebevraždu, když se otrávili fenobarbitalem.

Scientologové

Scientologická církev byla založena 18. února 1954 v americkém Los Angeles. Jejím zakladatelem je Ron Hubbard a hnutí se od té doby rozrostlo do mnoha světových zemí, i když dnes jej veřejnost vnímá už jen spíše jako nějakou obchodní organizaci nebo firmu než náboženské hnutí. Ústřední myšlenkou scientologické filozofie je tvrzení, že po blížícím se zničení naší planety budou mít nárok na život pouze substance nazvané thetan. O co že jde? Scientologové věří, že každý z nás se skládá z těla, mysli a ducha – a právě naše hlubší duchovní já můžeme pojmenovat jako thetan. Chcete v sobě tuto substanci probudit? Pak se budete muset zúčastnit tzv. formace v některém scientologickém středisku. Má to jeden háček – taková procedura vás klidně může přijít i na několik tisíc dolarů. Není od věci dodat, že mezi slavné scientology patří například herci Tom Cruise nebo John Travolta. Církev ale opustilo i mnoho prominentních členů, mezi nimiž najdeme třeba spisovatele Neila Gaimana nebo Lisu Marii Presley.