Proč lidé stále častěji hledají pomoc u kartářek spíš než u odborníků?

Lucie Bryndová

Stává se vám, že se vaše konverzace s kamarádkami v poslední době stáčí na téma kartářek, výkladu karet a na podobná témata? Svěřují se vám s tím, že si k vědmám chodí pro radu a doufají, že se vyplní vše, co jim řeknou? Není to nic zvláštního. Snaha poznat, co lidem osud nachystá ještě dříve, než se naplní, se stala v podstatě módní záležitostí. Co je hlavním důvodem návštěvy kartářky nebo vědmy?

  • Najít motivaci, sílu a směr. Kdysi lidem možnost vyhledat pomoc odborníka ve chvílích, kdy to potřebovali, chyběla. Proto chodili do kostela a modlili se k Bohu a když už nevěděli, kudy kam, pomoc a radu hledali u starých moudrých žen, jako byly kartářky nebo vědmy. Tyto ženy pak pomáhaly lidem najít řešení, motivaci, sílu nebo je správně nasměrovat. Netýkalo se to ale jen obyčejných lidí. Výjimkou nebyli ani slavní vojevůdci a králové, kteří si nechávali sestavovat horoskopy a toužili znát výsledky bitev a důsledky svých závažných rozhodnutí.
  • Odhalit, co přinese budoucnost. Dnes tomu není jinak. Pokud si člověk neumí pomoci sám a nechce navštěvovat terapeuta nebo mu nestačí rady příbuzných či přátel, pomocná ruka vědmy nebo kartářky mu přijde vhod. A právě s návštěvami psychoterapeuta nebo psychologa se dá jejich pomoc v mnohém srovnat. Když se člověk dozví, co ho čeká, může se na nadcházející situaci lépe připravit. A když přijdou problémy, dovede je snadněji řešit a zvládat.
  • Umět pojmenovat věci pravým jménem. Řada lidí také nechce zatěžovat své okolí nebo si je vědoma toho, že kamarádky až příliš detailně znají pozadí jejich problémů, a myslí si, že je lepší, když bude mít někdo k jejich situaci názorový odstup a nebude ničím ovlivněn. A tak hledá právě pomoc a radu u kartářky. Kartářka nebo vědma pak člověka vyslechne a on spolu s ní může dokázat pojmenovat problémy pravým jménem, což je mnohdy těžké.
  • Zjistit více o svém zdraví, vztazích a finanční situaci. Mezi nejčastější témata, na která se chodí lidé ptát, jsou jejich partnerské nebo rodinné vztahy, nemoci a možnosti léčby nebo jejich finanční situace a kariéra. Co je v první řadě potřeba si uvědomit, je to, že od výkladu nemůžete čekat naprostou přesnost a jasné odpovědi na vyřešení svých problémů. Karty mohou napovědět, která cesta je pro vyřešení potíží vhodná a jaké dopady může takové rozhodnutí mít, ale tím to také končí. Podstatou je, aby se člověk, který pro pomoc přichází, dozvěděl více o sobě a svém chování a naučil se s tím pracovat.

V případě, že se předpověď karet nenaplní, je důležité myslet na to, že karty opravdu nemohou být všemocné. Nikdy se na tyto informace neupínejte, ať už jsou pozitivní, nebo negativní, protože není žádoucí, aby výklad karet ovlivnil vaše rozhodování i chování. Jestliže se už pro návštěvu kartářky rozhodnete, dejte si pozor, ke komu jdete. Nejlepší je nechat si doporučit od někoho ve svém okolí, kdo už nějakou zkušenost má, abyste jen nevyhodili peníze a nebyli z výkladu rozčarovaní. Jak tomu už u ezoteriky bývá, najde se mnoho podvodníků, kteří se jen chtějí přiživit na neštěstí druhých, ale nic přínosného se od nich nedozvíte.