Skutečně se psi dokážou cítit provinile?

Pavla Gabrhelíková

Každý majitel psa to někdy zažil: Pes něco provede, vy nadáváte a on se choulí v nejbezpečnější části místnosti. Jelikož jsme zvyklí zvířata polidšťovat, vyhodnotíme toto chování jako projev pocitu viny.

Pravdou je, že pes cítí jinou emoci: strach. Tuto hypotézu potvrdila i studie z roku 2009 doktora Alexandra Horowitz: „Lidé mají tendenci zneužívat toho, co ví o pocitech člověka, i u chování psa. Pocit viny je toho nejčastějším příkladem.“ Výzkum prokázal, že psi nejsou takové emoce, jako je vina nebo lítost, schopni.

Psi mají prokazatelně spíš strach, protože cítí vaši negativní energii. Projevy jsou nasnadě: Pes má sklopené uši, níže položenou hlavu, je přikrčený a ocas má schovaný mezi nohama. Nejvíc jim ubližujete tím, když je trestáte až potom, co něco provedli. Pes totiž reaguje jen na vaše aktuální rozpoložení a nedokáže si ho spojit s tím, co se stalo v minulosti.

Přesto je většina majitelů psů přesvědčená, že pes stoprocentně ví, co provedl a jak moc špatné to bylo. Neví. Děsíte ho zbytečně. Aby to pochopil, musíte ho přistihnout činu.