Soutěž: Užijte si film Dítě Bridget Jones na Ladies Night!

Legendární smolařka Bridget Jones je zpět i se svými životními trampotami. Očekávaný snímek, kde bude Bridget řešit „nečekaný problém“ v podobě svého potomka se řítí do kin. Dámy, nečekejte a vychutnejte si ho se svými kamarádkami v předpremiéře na akci Ladies Night v multiplexech Cinema City. 13. a 14. září 2016 vás tak ve vybraných kinech čeká mimo projekce filmu i welcome drink, bohatá tombola a zajímavý doprovodný program.

Tato soutěž již byla ukončena.

V rámci Ladies Night na vás čeká od 18:30 hodin ve foyer kina welcome drink a od 19:00 hod pak zajímavý doprovodný program a bohatá tombola v sále. Sladkou tečkou za večerem se pak stane projekce filmu s názvem Dítě Bridget Jones, který uvidíte v předpremiéře ještě dříve, než vejde oficiálně do kin.

Každá z návštěvnic Ladies Night, která si zakoupí vstupenku, bude navíc automaticky zařazena do slosování o hodnotné ceny, které do tomboly věnovali partneři. Losování tomboly proběhne před promítáním filmu přímo v kinosále.

Akci můžete navštívit na místech:

13. září 2016 od 19:00 hod.

Cinema City Nový Smíchov

Cinema City Slovanský Dům (orign. znění)

Cinema City Ostrava

Cinema City Pardubice

14. září 2016 od 19:00 hod.

Cinema City Plzeň

Cinema City Velký Špalíček

Cinema City Letňany

Cinema City Ústí n. Labem

Cinema City Liberec

A na Koule.cz můžete na akci vyhrát vstupenky:

13.9

Cinema City Ostrava (pro jednoho výherce dvě vstupenky)

14.9

Cinema City Plzeň (pro jednoho výherce dvě vstupenky)

Cinema City Velký Špalíček v Brně (pro jednoho výherce dvě vstupenky)

Cinema City Letňany v Praze (pro jednoho výherce dvě vstupenky)

Cinema City Ústí nad Labem (pro jednoho výherce dvě vstupenky)

Cinema City Liberec (pro jednoho výherce dvě vstupenky)

Jak na to? Stačí na Facebooku Koule.cz do zpráv napsat, proč byste lístky měl / a vyhrát právě vy a do jakého kina byste je chtěl / a. Nejoriginálnější z vás vyhrají. Vstupenky budou na pokladně v daném kině ten den před začátkem akce. Výherce vyhlásíme 13. září 2016.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Páry, které se rozešly během natáčení

K popukání: Herci a jejich dvojníci. Poznáte, kdo je kdo?