Unifiction v Akropoli


Unifiction vystoupí 19. 4. od 19:30 v pražské Akropoli. Poprvé zde předvede ukázky z nové opery „Dědoručka“, kterou chystá premiérově na podzim. Za svou více než osmiletou existenci se hudebně-cirkusový kolektiv Unifiction zabýval již mnoha provokativními tématy. Dlouhodobé zaujetí nudismem, kryptozoologií, sexuálními deviacemi, makrobiotikou či studiem Bible nyní vyústilo v myšlenku vytvořit celovečerní hudebně-dramatický kus.

 

„Dědoručku“ lze chápat jako kryptobiblický muzikál, v němž hlavní protagonista Unifiction, zpěvák, skladatel a performer Bedřich Lévi Babinoška, vystupuje ve většině rolí nejen obou pohlaví, ale také mnoha dalších i třeba doposud neobjevených živočišných druhů, to vše za doprovodu kapely s rockovým drivem i schopností proměnit se neočekávaně v operetní šramlík či hip-hopový klan se zálibou v country.  Kromě opojení bizarní show může posluchač během tohoto díla najít mimoděk odpovědi, které si bál položit při četbě například prvních kapitol Starého i Nového zákona, menu luxusní restaurace anebo třeba studií o různých psychiatrických poruchách či legendárních opolidech. Hosty koncertu budou dvě kapely: CHURCHMAN & DEVILS a Ticho de Pre Cupé Band. Formace CHURCHMAN & DEVILS vystoupila naposledy v roce 1968. Nemá smysl jí přisuzovat otřepaný přívlastek „legendární“, neboť sama je vpravdě reálným mýtem.Její leader Chorche Namaha (mimo jiné také zakládající člen tajné organizace B.K.S.) se ji rozhodl vzkřísit až při této příležitosti. V mezičase ho totiž plně vytížily činnosti výtvarné – rozvinul osobité techniky skůrografie a nekrotisku – a literární, z nich lze zmínit například jeho libreto k opeře Vetřelec či básnickou sbírku Žaloudění (Památníkem národního písemnictví nominovanou na titul nejkrásnější kniha roku 2010). Inspirace pro veškerý svůj život nachází jednak v permanentně radostném opojení pránou a také v geniu loci pavilonu č. 29.

 Ticho de Pre Cupé Band je skupina mladých mužů, vyznačující se dramatickým vystupováním se smyslem pro invenci v hranicích defraudovaných melodií a textů. Zmíněné mládí se posluchači vyjeví v zprvu těžko pochopitelných výkyvech kvality jednotlivých písní, což hodnotí oprávněným údivem a zmatením. Ten však během koncertu zpravidla střídá bezbřehé nadšení kolísající na konci produkce s adorací směřovanou vůči pódium okupujícím muzikantům. Odtud je již jen krůček k pověsti proutníků, dívkařů a bonviánů, s kterou se členové souboru Ticho de Pre Cupé Band po léta snaží marně bojovat.

Z výše uvedeného lze vyvodit jediný závěr: půjde o zcela ojedinělý koncert.

Témata: