Uživatelé Twitteru tvoří libreto pro Královskou operu v Londýně

Redakce

Královská opera v Londýně uvede v září na svém jevišti dílo, které vznikne díky komunikační síti Twitter. Svůj příspěvek k
libretu může zaslat každý uživatel, omezen je pouze 140 znaky v jedné zprávě. (lbp)