V Anglii se našlo pohřbené spřežení i s koněm a jezdcem z doby železné

mim

V Anglii se našel pohřbený starodávný vozík i s koněm a jezdcem. Archeologové jásají.

V archeologii je dobu železnou označováno stádium ve vývoji lidstva, kdy člověk používal převážně železo pro výrobu nástrojů a zbraní. U mnoha společností je tato doba spojena rovněž se změnami v technikách zemědělství, v náboženství, či uměleckých technikách.

Její datování se pro jednotlivé geografické regiony liší. Počátky této doby tradičně zařazujeme do 12. století př. n. l. v starověkém Řecku a starověkém Orientu, do 11. století př. n. l. v Indii a mezi 8. století př. n. l. ve střední Evropě a 6. století př. n. l. v severní Evropě. V Británii trvala od roku 800 př. n. l. až do doby římského dobytí, které začalo v roce 43 n. l.

Nezvyk

Právě z této dávné doby se v říjnu roku 2018 našel pohřbený dvoukolový vozík i s jezdcem a koněm, a to v anglickém Pocklingtonu. V místě, kde má vyrůst obydlí pro 200 domácností.

Zajímavé je, že před 18 měsíci se též v Pocklingtonu našlo jiné spřežení s dvěma koňmi. Taky při stavbě domu, ale jiného. Archeologové tenkrát uvedli, že nebylo neobvyklé pohřbívat jezdce i s vozem, ale že nebylo zvykem k němu zakopat i koně. Vozík se mimochodem před pohřbem rozmontoval, což taky nebylo pravidlem.