Víte, co je modrá hodina? Naučte se ji fotit

mim

Termín modrá hodina je časový úsek těsně předtím, než se objeví vycházející slunce, nebo těsně po západu slunce za obzor. Modrá hodina je známa hlavně díky romantické působivosti, kterou propůjčuje dramatickým scénám ve filmech i na statických fotkách.

Jde o kratičkou část dne, kdy na obloze převažují sytě modré odstíny a osvětlení je dostatečně měkké na to, aby zdůraznilo většinu stinných částí scény, aniž by bylo nutné použít jakékoli doplňkové osvětlení. Za tento krásný jev může takzvaný Rayleighův rozptyl světla, což je rozptyl světla na částicích menších než vlnová délka viditelného světla – díky tomuto procesu vidíme také oblohu jako modře zbarvenou.

Když slunce dosáhne úhlu šesti stupňů pod horizontem, neosvětluje už povrch země přímo, ale svítí na horní část atmosféry. Tento čas má také zajímavý název občanský soumrak a dochází při něm k průchodu červeného světla atmosférou do prostoru, zatímco modré světlo s menší vlnovou délkou se ohýbá a rozptyluje.

Co fotit během modré hodiny?

Ráno dochází k výskytu modré hodiny těsně před zlatou hodinou na začátku občanského soumraku (svítání), což je doba okolo 30 minut před východem slunce. Večer se vyskytuje na konci občanského soumraku, těsně po zlaté hodině, a začíná přibližně 10 až 15 minut po západu slunce.

„Fotografování během modré hodiny je snadno zvládnutelný žánr, protože se obvykle nemusíte zaobírat tvrdým osvětlením nebo stíny na snímcích. Krajiny a městské krajiny – to jsou typy fotografií, pro které je modrá hodina velmi vhodná, protože celkově měkké osvětlení může vytvořit na snímcích éterickou náladu,“ říká profesionální fotograf a lektor fotografické Nikon školy Michael Jurák.

Jak na to?

  • Protože modrá hodina závisí na vaší geografické poloze, nezapomeňte si zjistit místní čas východu a západu slunce.
  • Plánujte předem a na místě fotografování buďte s předstihem. Budete potřebovat dostatek času pro nastavení vybavení.
  • Upevněte fotoaparát na stativ pro získání jeho stabilní pozice a vytvořte kompozici snímku s horizontem na pozadí.
  • Nastavte co nejnižší hodnotu citlivosti ISO, abyste snížili výskyt zrnitosti (šumu) na snímcích.
  • Během modré hodiny budete potřebovat pro dosažení správné expozice snímků dlouhé časy závěrky. Fotografujte s využitím clonové automatiky nebo manuálního expozičního režimu, protože zde můžete manuálně předvolit čas závěrky.
  • Abyste dosáhli ostrých snímků, použijte dálkové ovládání nebo zapněte samospoušť fotoaparátu. Stisknutí tlačítka spouště může někdy vést k nechtěnému chvění fotoaparátu a následnému rozmazání snímku.
  • Pořiďte nějaké zkušební snímky a vždy zkontrolujte histogram, abyste se ujistili, že nepřicházíte o kresbu ve světlech nebo stínech.

Pokud používáte k fotografování digitální jednookou zrcadlovku, zkuste experimentovat s režimem s vysokým dynamickým rozsahem, který v menu fotoaparátu najdete pod zkratkou HDR. Snímek HDR se skládá z několika snímků pořízených různou expozicí, které jsou následně zkombinovány při postprodukci do jediného snímku. Některé digitální jednooké zrcadlovky jsou vybaveny vestavěným režimem HDR, který pořizuje více expozic scény a posléze tyto expozice přímo ve fotoaparátu zkombinuje do jediného snímku HDR.