Vychází DVD Hamlet

Redakce

Právě vychází hodnotné DVD produkované společností Flamesite s názvem HAMLET.

  1. Jedná se o strhující film, který trvá 3 hodiny a po shlédnutí si všichni položí základní otázku – Být či nebýt… já osobně po shlédnutí jsem si přála nebýt….
  2. více o společnosti Flamesite s.r.o. na webu: www.flamesite.cz

Petr Bendl by měl mít na starost problematiku venkova a dopravy, místopředseda David Vodrážka  by se měl zabývat problematikou životního prostředí. Místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová má na starost problematiku rodinné politiky a kultury, zatímco senátorka Daniela Filipiová dostala pod patronát zdravotnictví a sociální politiku.

 

                Termíny plnění dle odst. 1 se považují za termíny fixní. Trvá-li v případě nedodržení jednotlivých fixních termínů objednatel na provedení a odevzdání děl v náhradní přiměřené lhůtě, je povinen zhotoviteli neprodleně náhradní lhůtu ke splnění závazku písemnou formou stanovit.

                Nedodrží-li zhotovitel domluvené termíny, případně neodevzdá-li zhotovitel v daném

termínu dílo v odpovídající kvalitě, má objednatel právo jednostranně od smlouvy odstoupit a zhotoviteli nenáleží sjednaná finanční odměna, pokud objednatel neodsouhlasí posunutí termínu, případně se obě strany nedomluví jinak.