Vyhrajte lístky na koncert Jamese Colea!

James Cole, povoláním rapper a filozof. V poslední době prochází osobní i tělesnou katarzí, která se nutně promítnula i do tracků na jeho novém albu „Orfeus“. Hiphopové album s patrnými znaky metalu, inspirované mýty starověkého Řecka, spatřilo světlo světa teprve nedávno. Orfeus proslul svým zpěvem, který si na první poslech získával lidi, zvěř, ptactvo, tišil přírodu a nastoloval v ní klid a mír. Stejně jako nezapomenutelný zpěv byla pro Orfea příznačná láska k Eurydice. Jejich láska jim však nebyla přána dlouho, Eurydika zemřela. Orfeus se proto rozhodl dojít si pro ni do podsvětí. Společný útěk z podsvětí se mu ale nepodařil, ohlédl se, kdy neměl, a Eurydika se vrátila do podzemí navždy. A světe div se - James se rozhodl Orfea vzkřísit na svém albu. Nyní se se zbrusu novými tracky chystá znovu urvat strop, tentokrát v podzemí pražského klubu Uhelna. Dostane se ale i na zaručené klasiky z celé jeho dosavadní tvorby.

Tato soutěž již byla ukončena.

Svým vystoupením James Cole podpoří premiéru nového videoklipu Wolfpack projektu Xpand. Žánr kapely kombinuje rock s prvky electra a industriálu.

Kapelu Xpand na místě doprovodí rocková kapela Molotov party. Třešničkou na dortu s hořícím doutnákem místo stopky bude perverzní fashion show v podání Mogirls.

Na místě bude možné zakoupit nové album Jamese Cola: Orfeus a další merch! Chcete na koncert konající se 24. června 2016 v Uhelně vyhrát na Koule.cz lístky?

Na Facebooku Koule.cz do zpráv napište, jaké je rodné jméno James Colea. První dva z vás, kteří uvedou správnou odpověď, vyhrají každý dva lístky. Výherce vyhlásíme v pátek 24. června 2016. Lístky si budete moct vyzvednout přímo na místě koncertu.

Kdo vyhrál vstupenky na festival Metronome?

Česká zpěvačka šla na casting! Co všechno dělala na gaučíku?

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže o lístky na pražský koncert Jamese Colea:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, TwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!