Vyhrajte lístky na koncerty, které se konají ku příležitosti oslav sv. Patrika

mim

Irský svátek svatého Patrika, který je oslavou přátelství a soudržnosti, netřeba představovat. K oslavám se před pár lety přidala i Česká republika. Vedle akcí ve více než 400 podnicích po celé ČR se hlavní program v sobotu 17. března 2018 odehraje v Praze. A je se na co těšit, oslavu lze totiž pojmout jako neotřelou jízdu Prahou po několika zajímavých lokacích s různorodým kulturním, hudebním a dalším bohatým programem, na který budou navazovat našlapané večerní akce v centru, Holešovicích a Vršovicích.

První zastávkou Tour sv. Patrika 2018 bude Tančící dům, který bude při této příležitosti speciálně nasvícen dozelena. Hlavním centrem oslav bude letos nově klub Rock Café na Národní třídě. Zde bude probíhat program již od odpoledních hodin v divadelním sále. Na tento program naváže večerní série koncertů, které budou v klubu probíhat až do ranních hodin. I letos se můžete těšit na irského barda Travise O’Neilla a jeho kapelu His Cardinal Sins. Ti, kteří oslavy zažili loni, mohou jen souhlasit, proč pořadatelé pozvali Travise i na letošního svatého Patrika. Travise doplní například irská písničkářka Grainne Hunt a také další hosté, kteří budou odtajněni později.

Právě na večerní sérii koncertů v Rock Café můžete vyhrát lístky. Stačí soutěžit s Koule.cz. Podrobnosti najdete na konci článku.

Dalším novým místem letošní pražské Tour sv. Patrika bude Kampus Hybernská. Tento objekt, který spadá pod Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, bude hostit autorské čtení spisovatelky Lisy McInerney, koncerty a workshopy na téma irské muziky či řízenou degustaci whiskey. Pro tento program nešlo najít příhodnější místo, protože Hybernia znamená v latině Irsko.

A nejen kytary a dudy budou hrát prim na svatého Patrika, holešovický prostor 36 Undeground totiž přivítá zástupce irské hip-hopové scény: Kojaque a Luka Palm, které doplní zástupci místní scény. Na této urban scéně si budete moci také vyzkoušet školu DJingu. I sem můžete vyhrát lístky. Podmínky soutěžení najdete níže v článku. A vršovické kino Pilotů a nedaleký Joshua Salon jsou další nová místa letošní Tour. Na všechny akce je vstup podmíněný dovršením věku 18 let.

No a jak tedy vyhrát s Koule.cz lístky na koncerty do Rock Café a 36 Underground? Napište nám do zpráv na Facebooku Koule.cz, do jakého klubu byste 17. března na sv. Patrika chtěli jít a koho byste vzali s sebou a proč. Máme pro vás dohromady čtyři lístky – dva do Rock Café a dva do 36 Undergroud. Vítězové tedy budou dva – každý dostane dva lístky do klubu, který si vybere. Vstupenky vyhrají ti, kteří nám napíší nejoriginálnější odpovědi. Výherce oznámíme na Koule.cz 15. února 2018.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na FacebookuTwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!