Vyhrajte lístky na pražský koncert skupiny Moja Reč!

Nové album slovenských Moja Reč je tu! A je nejvyšší čas ho představit i pražské fanouškovské základně.

Tato soutěž již byla ukončena.

Album s názvem Offline vám představí již v pátek 6. 5. v pražském klubu Uhelna. Na albu se jako hosté objevila i další známá jména jako Majk Spirit, Momo, Separ, Pil C a další. Kromě dua Moja Reč se v pátek můžete těšit na hosty z Ty nikdy labelu – IF a djs!

A jak na ně vyhrát lístky? Na Facebooku Koule.cz do zpráv napište, jak se jmenuje město, ze které duo pochází. První z vás, kdo uvede správnou odpověď, vyhraje dva lístky. Výherce vyhlásíme v pátek 6. května 2016.

Moja Reč je slovenské hiphopové duo, které tvoří rapeři s uměleckými jmény Supa a Delik. Jejich nové album Offline celkem obsahuje šestnáct nových tracků.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže o lístky na pražský koncert Mojí Reči:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, TwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!

Vyhrajte lístky na pražský koncert skupiny Jelen!

Kdo vyhrál lístky na Miku?