Vyhrajte poukázky do pražského kina IMAX!

Chcete vyhrát poukázky do pražského kina IMAX, které se dají využít i do ostatních kin v rámci multiplexů Cinema City a mají platnost půl roku? Tak soutěžte s Koule.cz!

Tato soutěž již byla ukončena.

Do kin přichází životopisné drama oscarového režiséra Clinta Eastwooda film Sully: Zázrak na řece Hudson. 15. září 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger nouzově přistál s poškozeným letadlem na hladině ledové řeky Hudson a zachránil tak životy všech 155 pasažérů.

Přestože veřejnost a média považovala Sullyho čin za ukázku mimořádných leteckých schopností, rozbíhalo se vyšetřování, které mohlo ohrozit jeho pověst a zničit jeho kariéru. Tento jedinečný snímek, kde hlavní roli ztvárnil Tom Hanks, můžete navštívit v multiplexech Cinema City a IMAX od 8. září roku 2016.

Jak vyhrát? Na Facebooku Koule.cz do zpráv napište, za který film získal Tom Hanks Oscara. První čtyři z vás, kdo nám pošlou správnou odpověď, získají každý dva lístky. Výherce vyhlásíme 19. září roku 2016.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, TwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!

Jak dnes vypadá Červíček z Harryho Pottera? Zhubnul a nepoznali byste ho!

22 fotek a video z Padesáti odstínů temnoty: Jamie Dornan ukáže své nádherné tělo