Vyhrajte s Koule.cz vstupenku na fetiš párty!

Michaela Maršálová

Zveme vás na nespoutanou párty, která bude o zábavě, tanci a skvělých drincích. Adrienne Latex Design, Medan de Vignobles a BDSM Studio Flora pořádá v pořadí již čtvrtý fetiš večírek s dresscodem, a to 28. dubna 2018 od 20 hodin v Klubu na Vrcholu. Přijďte si popovídat se spřízněnými dušemi a ikonami českého fetiše, poznat nové tváře a předvést své nejnovější oblečení. Nováčci jsou vítáni!

Na místě budou hrát house a techno DJs, uvidíte bondage, najdete tam elektro a BDSM koutek a taky tam proběhne módní přehlídka Adrienne Latex Design. Na akci nebudou chybět bary, převlékárna, šatna a sprcha. Taky uvidíte GOGO tanečnice a cvičení živého latexového lidského psa! Více informací o akci najdete ZDE.

A díky Koule.cz můžete na Adrienne Fetish Party vol. 4 vyhrát vstupenku. Jak se soutěže zúčastnit?

Napište nám na Facebooku Koule.cz do zprávy, proč byste se chtěli na tuto párty podívat. Kdo nám pošle nejoriginálnější odpověď, dostane lístek. Výherce oznámíme na Koule.cz 12. dubna 2018. Podmínkou pro účast v soutěži je dovršení věku 18 let.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na FacebookuTwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!