Vyhrajte s Koule.cz lístky na Signal festival

Čtvrtý ročník SIGNAL festivalu začal ve čtvrtek 13. 10. v 19:00 a potrvá do nedělní půlnoci. Divákům předvede dvacet tři instalací od umělců z jedenácti zemí světa.

Tato soutěž již byla ukončena.

Lidé se na osmnácti lokacích budou moci připojit k festivalové wifi, na SIGNAL pointech bude možné platit kartou. Kromě večerního programu nabízí festival nově i program pro děti, každý den od 9:30 na ně čeká speciální projekce na téma Karla IV. Ke dvěma instalacím, projekční kupoli SIGNAL Dome a videomappingu na Tyršově domě je třeba zaplatit vstupné. U Tyršova domu dostanou lidé ke vstupence v hodnotě 50 Kč 3D brýle. Ostatní instalace festivalu jsou zdarma.

A jak vyhrát vstupenky do Signal Dome? Na Facebooku Koule.cz do zpráv napište, proč byste měli vyhrát právě vy. Dva nejoriginálnější z vás získají každý dva lístky. Výherce vyhlásíme 14. října 2016.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, TwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!

Travnaté obrazy: To je mazec!

Stůl s hvězdami. Tomu říkáme designovka do bytu