Dežo Ursiny – rozhovor + klipy, dokumentárny film Momentky, SR, 2008