Rozhovor s Milanem Junkem, fotografem mužských aktů