Nový klip skupiny Dalekko reflektuje rozpad mezilidské komunikace