Vyberte si vyšší odbornou školu!


PRAHA - Lidé, kteří chtějí po střední škole pokračovat ve studiu, mohou o prázdninách vybírat také z nabídky vyšších odborných škol (VOŠ). Ve druhé polovině srpna a v září bude mnoho z nich pořádat druhá a další kola přijímacího řízení.

Prázdninoví zájemci o vzdělávání na VOŠ se rekrutují zejména z řad uchazečů o vysokoškolské studium, kteří už definitivně ztratili šanci na přijetí. Další skupinu tvoří např. absolventi středních odborných škol, kteří po krátké zkušenosti s trhem práce zjistili, že si ještě chtějí či potřebují doplnit vzdělání. Většina neúspěšných zájemců o vysokou školu volí mezi VOŠ nebo jazykovou školou. Někdy hrají roli bohužel i finance. VOŠky ale mnohdy vyjdou studenty levněji. Na veřejných zaplatí studenti za výuku nejvýše 5000 korun ročně, školné na soukromé škole v současnosti vyjde v průměru asi na 20.000 korun. Pro mnoho maturantů jsou VOŠ první volbou, o vysokoškolském studiu prý ani neuvažují. Pro tento typ škol se dle odborníků rozhodují zejména lidé, kteří se chtějí po maturitě dále vzdělávat a zároveň požadují, aby velkou část výuky tvořila praxe.

Letos mohou VOŠ přijmout do denního studia přes 13 000 uchazečů, do dálkového dalších více než 3000. Jejich nabídka je v posledních letech poměrně stabilní. V minulosti byl prý velký převis poptávky ve školách se sociálními obory, v poslední době se ale zmírnil kvůli nárůstu konkurence ze strany soukromých vysokých škol. V ČR je zhruba 180 vyšších odborných škol, několik z nich ale nepřijímá ke studiu každý rok. Přehled o jednotlivých ústavech a jejich nabídkách najdete třeba tady. Loni se na VOŠ hlásilo kolem 17 000 uchazečů, kteří podali přes 21 000 přihlášek. Uspělo více než 13 000 z nich, ke studiu nastoupilo přibližně o 2000 přijatých méně. Od roku 2003 počet přihlášených na vyšší odborné školy klesal, v porovnání s rokem 2006 ale loni zájem skoro o dvě procenta stoupl. Vyšší odborné vzdělávání je určeno maturantům, nejčastěji trvá tři roky. Absolventi získávají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa. Náleží jim titul diplomovaný specialista (DiS).

Témata: