Jaká země je vzorem bezpečného silničního provozu?

mim

Evropská rada bezpečnosti dopravy (European Transport Safety Council) uděluje každoročně cenu PIN (Road Safety Performance Index). Letos tuto cenu získalo Irsko – za dlouhodobé zlepšování bezpečnosti silničního provozu na základě strategického plánování na vládní úrovni.

Ve smyslu úmrtnosti (počtu usmrcených při dopravních nehodách na 1 milion obyvatel) bylo Irsko v roce 2010 na sedmém místě v žebříčku zemí Evropské unie. Od té doby dosáhlo poklesu úmrtnosti o 30 %. V ostatních zemích EU se přitom v této době bezpečnost naopak zhoršovala.

Příčina irského úspěchu

Za hlavní příčinu irského úspěchu lze označit ustanovení agentury bezpečnosti silničního provozu RSA (Road Safety Authority) s dlouhodobým strategickým plánem zvyšování bezpečnosti, pravidelného vyhodnocování a spolupráce na vládní úrovni. Snahy byly upřeny především na řešení nadměrné rychlosti jízdy a jízdy pod vlivem alkoholu.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC, doplnil: “Irsko dosáhlo výborného úspěchu ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu; zároveň si uvědomuje potřebné oblasti dalšího zlepšení, například co se týká cyklistů. Základem je však irský strategický přístup: analýza dat, nastavení cílů a jejich důsledné plnění. Kdyby se každá země EU dostala na stejnou úroveň bezpečnosti, došlo by ke snížení úmrtnosti o 40 %. Zatím se však pokrok v řadě zemí zastavil, místy i zhoršil. Z přístupu Irska se můžeme poučit – je to příklad pro celou Evropskou unii.”

Čísla

Irský pozitivní vývoj je v kontrastu se stagnací EU – v posledním roce poklesl počet usmrcených při dopravních nehodách pouze o 1 %, za posledních pět let pak o 4 %. Dlouhodobý cíl snížení úmrtnosti do roku 2020 na polovinu se tak zdá být nedosažitelný – vyžadoval by 21% snížení mezi roky 2019 a 2020.

Na silnicích v Evropské unii bylo v roce 2018 usmrceno 25 100 osob. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o pokles o 21 %. V uplynulém roce bylo ve 28 členských státech EU evidováno 49 usmrcených osob na 1 milion obyvatel, což představuje meziročně 1% pokles.

Je nepravděpodobné, že bude dosaženo cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu. Na každou usmrcenou osobu v důsledku dopravních nehod připadalo dalších 5 vážně zraněných; přibližně 135 000 osob bylo v roce 2018 vážně zraněno.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Projekt Dopravní jednička
ČKP