Bluegrass Fest Chabařovická Struna 2012 – Sponzoring


Dovolujeme si Vás požádat o sponzoring bluegrassového festivalu "Chabařovická Struna 2012", který se koná 20.10.2012 od 16 hod. v KD Zátiší v Chabařovicích. V případě, že se pro spolupráci, sponzoring rozhodnete, neváhejte nás prosím kontaktovat. Všechny získané prostředky budou využity na na pokrytí nákladů Bluegrassového festivalu Chabařovická Struna 2012. Každý z dárců a sponzorů může být podle svého přání informován o využití jím poskytnuté podpory. Předem moc děkujeme všem příznivcům a dárcům, kteří nás podpoří finančním či věcným darem. Podnikatelům a firmám nabízí festival Chabařovická struna roli sponzorů. Sponzorem rozumíme dárce finančních a věcných darů a je ošetřeno uzavřením „Smlouvy o reklamě“, resp. o spolupráci podle obchodního zákoníku. Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Sponzor dostává vyúčtování vložených prostředků.

1. Sponzor anket Festivalu Chabařovická Struna 2012

Dar vítězné kapele v anketě o nejoblíbenější kapelu, která probíhá na festivalových stránkách a dar vítězné kapele v anketě o nejoblíbenější kapelu, která proběhne během festivalu, anketní lístky jsou přílohou ke vstupence.

2.000 Kč (finanční dar) nebo dodání dvou darů v celkové hodnotě 2.000 Kč (věcný dar)

Nabízíme:

 • vejít ve známost jako sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Sponzor ankety festivalu“ (plakát, leták)
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • umístění Vaší reklamy u ankety na webu
 • umístění Vaší reklamy ve festivalovém zpravodaji
 • možnost vkladu reklamních letáků či brožurek do festivalového zpravodaje
 • umístění Vaší reklamy ve festivalové kronice
 • umístění reklamy na anketním lístku
 • poděkování od moderátora na začátku a na konci festivalu
 • zástupce firmy (bude-li chtít) předá vítězné kapele dar na podiu (vítězná kapela první ankety dostane dar před svým vystoupením. Vítězná kapela druhé ankety obdrží dar po závěrečném proslovu moderátora po vystoupení poslední kapely). Před zahájením nočního
 • dodání 2 ks čestných vstupenek
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)

2. Sponzor občerstvení Festivalu Chabařovická Struna 2012

Občerstvení účinkujícím kapelám a dobrovolníkům festivalu Chabařovická struna.

2.000 Kč (finanční dar) nebo dodání občerstvení v hodnotě 2.000 Kč (věcný dar)

Nabízíme:

 • vejít ve známost jako sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Sponzor občerstvení“
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • poděkování od moderátora na začátku a na konci festivalu
 • reklama ve festivalovém zpravodaji
 • možnost vkladu reklamních letáků či brožurek do festivalového zpravodaje
 • reklama ve festivalové kronice
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)
 • dodání 2 ks čestných vstupenek    

 

3. Sponzor propagace Festivalu Chabařovická Struna 2012

Reklama a tištěná propagace – 2.000 Kč (finanční dar)

Nabízíme: 

 • vejít ve známost jako sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Sponzor reklamy“
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • poděkování od moderátora na začátku a na konci festivalu
 • reklama ve festivalovém zpravodaji
 • možnost vkladu reklamních letáků či brožurek do festivalového zpravodaje
 • reklama ve festivalové kronice
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)
 • dodání 2 ks čestných vstupenek
Témata: