Cenu Revolver Revue dostal malíř Josef Žáček

Redakce

Cenu Revolver Revue za rok 2014 dostane za své dosavadní dílo malíř Josef Žáček. Převezmul ji v pátek na oslavě, která se koná při příležitosti 30 let vydávání časopisu a jubilejního 100. čísla tohoto časopisu.

Žáček se narodil v roce 1951 v Praze, vystudoval v letech 1977 až 1983 Akademii výtvarných umění v ateliéru malby. Je pro něj charakteristická důsledná věrnost závěsnému obrazu, v jeho generaci spíš výjimečná.

„I když Josef Žáček občas vystavuje a vyšla mu větší monografie, není v obecném povědomí zapsán zdaleka tak výrazně, jak by bylo v prostředí se zdravým kulturním provozem na místě,“ uvedla šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná a kritizuje historiky umění za to, že se Žáčkovu dílu nevěnují.

Žáček maluje většinou monumentální monochromní plátna. Jsou sociálním komentářem své doby; zrcadlí společenské či politické souvislosti.

V roce 1988 stál u zrodu pražského centra Galerie mladých, dříve Galerie U Řečických, kde se konaly nezávislé výstavy mladých umělců a organizované akce bez dohledu státní moci. V lednu 1989 měl v této galerii svoji první samostatnou výstavu abstraktních obrazů na téma Evangelium svatého Matouše. V roce 1992 se stal kmenovým autorem tehdejší významné pražské Galerie Behémót.

„Malba je pro mne způsob komunikace a ta nikdy nekončí. Když mám pocit, že mohu co říci, maluji. V opačném případě si dám pauzu. Stalo se to již několikrát,“ uvedl Žáček v rozhovoru, který vyjde v rámci jeho portrétu v příštím, zimním čísle Revolver Revue.