Co znamená koňské frkání?

Petra Vorelová

Proč koníci frkají? To zjišťovali vědci...

Francouzští vědci zjišťovali, co znamená koňské frkání. Na co přišli? Prý tím koně vyjadřují radost.

Koně pohybující se v zábavném a příjemném prostředí frkají výrazně více než v prostředí uzavřeném, nudném a málo stimulujícím, píše web Odhaleno.cz. „Koně vypouštějí výrazně více těchto explozivních výdechů v příjemném prostředí a dobrém naladění,“ tvrdí autoři z Univerzity v Rennes.

To souvisí i s prostředím, ve kterém se tato zvířata pohybují. Jsou-li na pastvině, frkají častěji než ta, která jsou zavřená ve stáji. „Frkání, nevokální signál produkovaný silným výdechem nozdrami, souvisí s pozitivním kontextem – na pastvě, při krmení – a stavy, při uších namířených dopředu. Výsledky poskytují možný významný nástroj, protože frkání se jeví jako platný indikátor pozitivních emocí, což může pomoci odhalit, jaké prostředí a situace má kůň rád,“ tvrdí doktorka Mathilde Stomp z Renneské univerzity.