Daniel Landa odkryl svou tajnou misi Žito: Byla to válečná operace! Přečtete si CELÉ ZNĚNÍ JEHO VYJÁDŘENÍ

Redakce

V pondělí se konala tisková konference Daniela Landy. Přečtěte si celé znění jeho řeči.

„Děkuji, že jste přišli, a dovolte mi, abych Vám vysvětlil, proč jsem svolal tuto tiskovou konferenci… Za B) abych zabránil spekulacím o mých podezřelých kontaktech s muslimy a za A) proto, jak se dále v průběhu konference podrobněji dozvíte, že jsme završili první etapu sedmiletého projektu s krycím názvem Žito,“ řekl Landa.

„Nad Afghánistánem… Této písni předcházela návštěva základen v Afghánistánu a sblížení se s vojáky, jako byl například generál Páleník, kterého jsem měl tu čest poznat a kterého si nesmírně vážím… Tato píseň reflektuje Afghánistán trošku jinak, než jak jej lidé znají ze základen. Díky této písni se na mne obrátila mezinárodní afghánská komunita, prostřednictvím svých českých zástupců, a vyjádřila mi obrovský dík za nezištnou a pozitivní prezentaci Afghánistánu v České republice. Paradoxně až neználkovským dobrým skutkem se podařilo zpropagovat Afghánistán tak, že si toho všimli důležití lidé,“ pokračoval.

„Kromě díků mne ovšem seznámili s problematikou islámského terorismu, se kterým byli, a nadále jsou, ve válce, a v rámci tohoto tématu mě varovali před obrovským nebezpečím ze strany těchto extremistů a jejich spojenců, které se blíží na Evropu. Dále mne vyzvali, abych se k tomuto boji aktivně připojil, stejně jako mi nabídli velmi silnou pozici v jejich řadách. Podotýkám, že se jednalo o celosvětovou síť lidí, kteří byli a nadále jsou ve skutečné válce s islámským extremismem. Z jejich strany toto byla dlouho plánovaná akce, ale to jsem ještě nevěděl. Psal se rok 2009,“ vysvětloval zpěvák.

„Vstoupil jsem do kontaktu s tehdejším šéfem vojenského zpravodajství, generálem Ondřejem Páleníkem, kterého jsem znal z Afghánistánu i z další spolupráce, a upozornil jsem ho na kontakt s touto skupinou a také na závažné informace a nabídky směrem od ní. Na jeho doporučení jsem vstoupil do aktivních záloh 601. skupiny speciálních sil, kde jsem podstupoval výcvik a zúčastňoval se cvičení. Mezitím nám afghánská komunita dokazovala neuvěřitelnou loajalitu našemu hodnotovému systému, kterou prokazovali i mně jako příslušníkovi Armády České republiky… Tyto jejich aktivity byly zaměřeny ve prospěch českého státu a českého národa,“ popisoval Landa.

„V roce 2011 dozrál plán s krycím názvem Žito, tedy gigantická kouřová clona pro velmi komplikovanou a nebezpečnou operaci ve válečné zóně. Abych jednoho dne mohl lépe prokázat pravdu a abych upozornil fanoušky na velkou divokou změnu, která přijde, zanechal jsem uprostřed velikého koncertu několik zásadních indicií. Bylo to při kontroverzním projevu v roce 2011, v Praze, na turné Vozová hradba. Byly to hlavní indicie pro příští příběh. To, co jsem chtěl říct, bylo…:

Že dojde ke hře, k velké krycí akci, která je jediným bezpečným způsobem, jak v této celé záležitosti ochránit můj život. V té hře se objeví čaroděj, taškařice, menhir… tedy indicie pro kouzelníka Žita. Dále jsem jasně řekl, že se jedná o obří čin, který překračuje hranice České republiky a je zaměřen na prospěch a růst České republiky. Dál jsem zmínil, že se tímto činem pokusíme vstoupit do dějin. Jasně jsem oznámil, že tato cesta nebude politická, ani náboženská. Pak jsem jasně deklaroval, že mám tým odborných konzultantů a autorit kolem sebe, to znamená, že to není nahodilá akce jednoho šílence. Několikrát jsem akcentoval husity, tedy kalich, o kterém bude řeč na příští tiskové konferenci. Dál jsem vyřkl kouzelný prsten Moci, větší než má americký prezident, a upozornil jsem na zázraky, tedy kejkle, mlhu pro veřejnost a velké kejkle, které se připravovaly ruku v ruce se vším. A na závěr bych chtěl zdůraznit, že jsem oznámil podstatu svého konání a to je smlouva, kterou nabízím jako sjednotitel a to je čtrnáct hodnotových doporučení,“ vysvětloval Dan.

„Bohužel, ze zdravotních důvodů jsem musel opustit řady záloh 601. skupiny speciálních sil a ukončit další výcvik. Shodou okolností se odehrál další smrtící zásah do celého plánu a to byl konec generála Páleníka jako šéfa vojenského zpravodajství a pozdější problémy, které tohoto hrdinu a vlastence provázely. Na afghánské straně ovšem dál probíhaly horečně aktivity a bylo tedy téměř nemožné a riskantní tuto misi v půlce ukončit. Naštěstí afghánská komunita byla ve velice úzkém kontaktu se skupinou bývalých příslušníků SOGU, tedy skupiny speciálních operací, jmenovitě Jiřím Baslem, Borisem Rekem, Erikem Šilhavým, Václavem Vinduškou a Martinem Vodeckým, těmito mými milovanými patrony, kteří tvořili páteř skupiny kolem zraněného veterána Jirky Schamse, zvaného Regi. Před Regiho přáteli a jeho maminkou jsem do rukou Regiho složil slib, jehož podstatou bylo pokračovat dál v jeho odkazu a potvrdit tak světu, že Regiho tragédie v uniformě vojáka české armády nebyla zbytečná. A rozhodl jsem se ve své misi pokračovat už ne jako voják České republiky, tedy alespoň tak nějak pod ochrannými křídly všech našich spojenců, ale jako táta a hrdý občan České republiky, který miluje tuto krajinu. Paradoxně mne tenkrát podrželi zase jenom tátové, v té době již bývalí příslušníci SOGU. Dodali mi obrovskou sebedůvěru, potřebné informace, přípravu a výbavu,“ pokračoval dále Landa.

„V roce 2012 jsem spustil na Českém slavíkovi velkou, onu předem ohlášenou kouřovou clonu, tedy akci s krycím názvem Žito. Z pódia měly tehdy zaznít dvě důležité informace, za prvé Landa se zbláznil, je nevypočitatelný a nečitelný. Za druhé, pozor Vy v podsvětí, kteří chcete jakkoliv ohrozit na zdraví nebo na životě Karla Janečka. Nedělejte to, doslova jsem řekl, ublížím Vám. Ti, na které to mířilo, přesně věděli. Dál tuto informaci vůbec nehodlám rozvádět. Obě informace však na veřejnost pronikly dokonale, dále živené mediální podporou, v čele se zblázněným Landou. Pod rouškou tohoto cirkusu dále probíhaly složité přípravy největšího utajovaného projektu na horké válečné půdě. K přísnému utajení této mise neuvěřitelně přispěla kódová řeč kouzelníka Žita. Jedni byli Elfové, druzí jejich králové, Mordor, vlci, tygři a medvěd, dále se objevovali i draci a přestože se dva nebo více lidí bavilo o konkrétních věcech, nikdo do poslední chvíle nerozuměl ani slovo,“ řekl.

„Někdy kolem roku 2013 odkrývá afghánská strana karty a já jsem se dozvěděl, že za tehdejším vysláním těchto lidí na Vyšehrad stojí generál afghánské národní bezpečnosti, Ali. Tedy, že i o moji bezpečnost v rámci budoucí cesty se starají nevyšší sféry afghánské národní bezpečnosti. Navíc jsem se dozvěděl, že i moje angažmá v celé této věci je velkou celosvětovou sítí bojovníků s terorismem dlouhodobě naplánováno. Příprava obří akce pod patronátem Afghánců a s podporou skupiny bývalých příslušníků SOGU úspěšně probíhala dál, společnou touhou byl boj i zkušenosti Afghánců s fanatickými šmejdy, v naší kódové řeči, skřety. Protože tito lidé s radikálními islámisty Afghánci bojují mnoho let, jsou to ti nejlepší učitelé a spojenci,“ myslí si Dan.

„Rok 2015. Ostrý start mise, odjezd do Afghánistánu a pobyt jen mimo bezpečí vojenských základen. Přímo v jámě lvové. Tímto bych rád veřejně oznámil, že slib drahému Regimu jsem v této době dodržel a že jeho život a smrt jako vojáka České republiky nebyly v žádném případě zbytečné. Neposlušně hlásím, že mise byla dokonale splněna. Další detaily, záhady a úspěchy, jako jsou například úspěchy nadace Aria napříč politickým spektrem, usmíření rozhádaného Severu a Jihu, motokohout v horách Panjshiru, prsten Moci a hrobka hrdiny Massouda, stejně jako Arijský grál ve vysokých zahradách nad Khábulem se stanou předmětem další tiskové konference, která bude následovat po jednání s vládou a nejvyššími bezpečnostními složkami státu, který se až do poslední chvíle od naší cesty zcela distancoval,“ prozradil.

„To je zatím k úvodu do složitého příběhu všechno. Musím ovšem zmínit pár technických věcí: Z kompetentních míst jsem dostal jasné doporučení, že jestli odhalím tuto kartu a zprůhledním kódovou řeč, změní se radikálně bezpečnostní situace kolem mojí osoby. Tudíž nese toto odhalení první ovoce. Ruším velké turné… K Vánocům prosím lístky nekupujte! Místo toho realizuji jiný kontakt s publikem v menších prostorách, kde budeme určitě schopni zajistit bezpečnost. Zároveň bych chtěl tuto tiskovou konferenci využít k tomu, abych oznámil velmi brzký start petičních aktivit, kdy se chci s přáteli postavit všemi občanskými prostředky proti rozhodnutí Evropské komise o hysterické regulaci zbrojního zákona, který může Čechy v době rostoucích rizik zbavit svobodného práva hájit své domovy. Petiční aktivity po celé České republice budou mít za cíl jedno velké NE tomuto evropskému zákonu, který rozhoduje bez nás, přestože se týkají toho nejcennějšího, co máme, tedy SVOBODY BRÁNIT SE ZLU.  Děkuji Vám za pozornost!“ uzavřel Landa.

 

Daniel Landa přežil ničivé zemětřesení! Zažil Mordor na vlastní kůži

Daniel Landa měl Velekoncert: Takhle to tam vypadalo