Nejzajímavější vyhynulá zvířata. Znáte je?

David Šohaj

Když jsme se v nedávném článku zaměřili na nejzajímavější zvířata na světě, řekli jsme si, že by možná bylo na místě podívat se také na několik tvorů, kteří už nadobro vyhynuli. A co si budeme nalhávat – většinou to nejspíš bylo právě vinou nás, lidí. Můžeme tak jen spekulovat o tom, zda kdybychom se v průběhu věků chovali jinak, by takoví tvorové stále mohli volně běhat mezi námi.

Irský veledaněk

Tento vzhledově exotický tvor vyhynul asi před 7 až 8 tisíci lety. Jedná se vlastně o obrovskou verzi dnešního jelena, který se vyskytoval jak v Evropě, tak i v Číně nebo Severní Americe. Co se týče rozměrů, nálezy ukazují, že na výšku mohl mít tenhle tvor zcela běžně něco okolo dvou metrů, délku okolo tří metrů a pokud jde o rozpětí jeho paroží, to mohlo dosahovat i délky okolo čtyř metrů. Většina vědců se shoduje na tom, že za jeho vyhynutí mohou pravěcí lovci.

Jeskynní lev

Lvy si dnes představujeme spíše někde na afrických pastvinách, ale ještě asi před dvěma tisíci let se i v lesech po Evropě volně pohyboval jeden z nejnebezpečnějších druhů lva vůbec. Pozůstatky tohoto živočicha vědci našli v roce 1985 v sousedním Německu. V následujících letech bylo nalezeno také několik dalších koster. Jeskynní lev podle vědců měl dosahovat asi o desetinu většího vzrůstu, než je běžné u dnešních lvů. I v tomto případě měl mít na vyhynutí tohoto živočicha svůj podíl pravěký člověk.

Dodo

Pokud jde o tohoto ptáka, zde se setkáváme s mnohem novějším příběhem. Tento exotický živočich totiž vyhynul až v sedmnáctém století našeho letopočtu. Vyskytoval se převážně v rajské přírodě ostrova Mauricius a faktem zůstává, že většina vědců se domnívá, že se jednalo o tvora, který by v souladu s evoluční teorií Charlese Darwina nejspíš vůbec nepřežil. To se mu ale povedlo právě díky izolovanému prostředí ostrova. Pták Dodo byl bohužel vyhuben asi sto let po svém objevení člověkem. V učebnicích se jako rok jeho vymizení udává 1693.

Tasmánský tygr

Takzvaného vakovlka jsme rovněž zcela určitě vyhubili my. Konkrétně se tak stalo v roce 1936. Obecně se jedná o nejznámějšího vyhynulého savce. Vyskytoval se především v Tasmánii a ještě před jeho následným vyhynutím jej ve svých expozicích dokonce chovalo několik zoologických zahrad. Díky tomu najdeme vakovlka také na několika nepříliš kvalitních videozáznamech z té doby. V přírodě byli vakovlci bohužel zcela běžně loveni a jejich druh se nepodařilo zachovat ani v zajetí.

Zebra kvaga

Jako jediná historicky známá zebra se kvaga nevyznačovala typickými pruhy po celém těle. Zadní část jejich tělesné schránky byla bez pruhů. Když se podíváte na video, uvidíte, že vypadaly spíše jako nějaký kříženec mezi klasickou zebrou a koněm. Na rozdíl od dnes známých zeber kvagy žily především v lesnatém prostředí a maskovací pruhy tak nebyly tolik důležité pro jejich přežití v divočině. Chránit ale potřebovaly spíše před člověkem. V Africe je domorodci lovili stovky let a v roce 1878 tak zemřela poslední kvaga ve volné přírodě. Několik exemplářů se dostalo i do zoologických zahrad, ale ani tam nepřežily déle než několik dalších let.