Nový lék na deprese má obsahovat ketamin

mim

Ketamin, populární klubová droga, byl v Americe schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv coby součást léků na deprese. Pacientům by se měl podávat jakou nosní rozprašovač.

Lék by se měl jmenovat Esketamine a jeho nasazení se plánuje převážně u depresí doprovázených sebevražednými myšlenkami, píše web Waver.ozhlas.cz. Federální panel tvořený 17 experty z řad psychoterapeutů a spotřebitelů se prý téměř jednohlasně shodl na tom, že jeho užití přináší výrazně víc pozitivních účinků než těch vedlejších. Pokud se podaří Esketamine zavést na trh mezi léčiva, měl by být hrazen většinou pojišťoven.

Už to tu bylo

List The New York Times napsal, že v minulosti se ketamin k léčbě depresivních poruch už používal, a sice nitrožilně. Pacient na specializovaných klinikách absolvoval sérii sezení, kdy mu byla látka během několika dnů či týdnů aplikována.

Následně mohl chodit na tzv. doléčovací dávky. Pacienti si prý chválili nástup rychlé a trvající úlevy.